Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Diskursni indikatori neologizama (na korpusu njemačkih neologizama iz nultih i desetih godina)

Olga Nikitina orcid id orcid.org/0000-0001-5973-7339 ; Sveučilište Lava Tolstoja, Tula


Puni tekst: njemački pdf 182 Kb

verzije

str. 129-148

preuzimanja: 856

citiraj


Sažetak

U prilogu je prikazano istraživanje o diskursnim indikatorima neologizama u različitim
razvojnim fazama (nastanak, ulazak u uporabu, leksikalizacija). Diskursnim indikatorima
smatraju se različita jezična sredstva s pomoću kojih se ističe neka leksička inovacija i osigurava
njezino razumijevanje. Takvi indikatori podrazumijevaju općenite smjernice za interpretaciju
neke inovacije i upozoravaju recipijenta diskursa na formalne i/ili sadržajne specifičnosti jezične
uporabe. Budući da u individualnom diskursu do inovacija najčešće dolazi nenamjerno, u tijeku
komunikacije, i budući da je broj individualnih inovacija razvoj kojih se može rekonstruirati
do prve uporabe relativno mali, diskursni se indikatori iz faze nastanka inovacije mogu samo
iznimno otkriti. To je najčešće moguće kada inovacije kreću od javno eksponiranih ličnosti koje
sudjeluju u oblikovanju javnog mnijenja. Nasuprot tomu, u fazi u kojoj se uporaba inovacije
proširuje u jezičnoj zajednici rabe se posebni indikatori koji naznačuju pojavljivanje inovacije
i usmjeravaju ispravnu interpretaciju. U članku se razlikuje između diskursnih indikatora s
pragmalingvističkom funkcijom i onih koji su povezani sa sadržajem iskaza. Nužnost diskurzivnog
indiciranja ovisi o komunikacijskoj situaciji, o anticipaciji osobe koja diskurs proizvodi, a napose
o njezinim procjenama i namjerama. Izostanak diskursnih indikatora može se smatrati znakom
dovršena procesa leksikalizacije neologizma i njegove pohrane kao dijela aktivnog leksika jezika.

Ključne riječi

diskursni indikatori; leksičke inovacije; neologizmi; leksikalizacija; njemački jezik

Hrčak ID:

150143

URI

https://hrcak.srce.hr/150143

Datum izdavanja:

29.12.2015.

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 1.914 *