Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

RELIGIJA, CIVILNO DRUšTVO, SOCIJALNI PROBLEMI

Siniša ZRINŠČAK


Puni tekst: hrvatski pdf 170 Kb

str. 71-96

preuzimanja: 1.402

citiraj


Sažetak

Rad po~inje opisom dru{tveno-religijske situacije na prijelazu tisu}
lje}a u zapadnoj i isto~noj Europi. Premda je u zapadnoj Europi
dominantan trend sekularizacije, a u isto~noj revitalizacije
religije, ovi trendovi ne mogu objasniti niz drugih individualnih i
dru{tvenih promjena, posebice onih koji se odnose na javnu ulogu
religije. Suvremena europska dru{tva te{ko se nose, izme|u
ostaloga, sa zahtjevima za javnom religijskom ekspresijom, posebice
manjinskih, netradicionalnih, religija. Neadekvatnost klasi~
nih koncepata sekularizacije, odnosa privatne i javne sfere te
liberalno shva}enih ljudskih prava demonstrira se prikazom radova
Joséa Casanove i Davida Herberta. Iako dijelom na razli-
~ite na~ine, oba pose`u za konceptom civilnoga dru{tva koji
omogu}uje opis javnoga djelovanja i javne uloge religije u modernom
i kasnomodernom dru{tvu. Koncept civilnoga dru{tva
nudi i analiti~ko razumijevanje socijalne funkcije religije – kako
one na razini klasi~nih socijalnih intervencija, tako i one na razini
socijalnoga zagovaranja, odnosno kriti~ke dru{tvene uloge. Na
kraju rada analiziraju se rezultati istra`ivanja op}e populacije te
istra`ivanja eklezijalnih pokreta o javnom i socijalnom djelovanju
Crkve u hrvatskom dru{tvu. I oni govore o proturje~noj stvarnosti,
novim socijalnim potrebama te mogu}nostima i ograni~enjima
crkvenoga djelovanja. Time ponovno demonstriraju interpretativnu,
premda ne i normativnu, analiti~ku korisnost redefinicije
javnoga i privatnoga unutar suvremenih dru{tvenih okolnosti.

Ključne riječi

Hrčak ID:

16261

URI

https://hrcak.srce.hr/16261

Datum izdavanja:

30.4.2005.

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 3.423 *