Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

ОВЧЕПОЛСКИОТ И СЛОВЕНЕЧКОГОРИШКИОТ (ГОРИЧАНСКИ) ДИЈАЛЕКТ  ДВЕ ПАРАЛЕЛИ ВО ЈУЖНОСЛОВЕНСКИОТ ЈАЗИЧЕН СВЕТ

Makedonka Dodevska ; Филолошки факултет „Блаже Конески“ Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија


Puni tekst: makedonski pdf 1.234 Kb

str. 313-326

preuzimanja: 762

citiraj


Sažetak

Целта е да се претстават паралелите помеѓу еден североисточен
македонски дијалект (овчеполскиот) и еден североисточен словенечки
дијалект (словенечкогоришкиот т.н. горичански). Притоа ќе се задржиме пред
сè на промените кои настануваат на фонетско-фонолошки, морфолошки,
зборообразувачки и на лексички план во овчеполскиот дијалект т.е. говорот на
Црнилиште и на Ѓуѓанце, а на лексички и на зборообразувачки план во
словенечкогоришкиот (горичански) дијалект. Богатиот дијалектолошки
материјал собран на терен укажува дека овие два дијалекта се сродни, но и
различни, иако и двата припаѓаат во јужнословенскиот јазичен свет

Ključne riječi

североисточен македонски дијалект (овчеполски), североисточен словенечки дијалект (словенечкогоришки-горичански), северномакедонскo наречје, панонско наречје, дијалектолошки прашалник, дијалектолошки карти, фонетско-фонолошко, морфолошко, зборообразувачко и лексичко јазично рамниште

Hrčak ID:

171526

URI

https://hrcak.srce.hr/171526

Posjeta: 997 *