Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.31299/hrri.53.1.2

Procjena i praćenje komunikacijskih sposobnosti osoba s traumatskim ozljedama mozga

Tatjana Prizl Jakovac orcid id orcid.org/0000-0002-5018-9556 ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sanja Habus ; Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice, Odjel za rehabilitaciju kraniocerebralnih bolesnika i akutnu neurologiju


Puni tekst: hrvatski pdf 356 Kb

str. 13-21

preuzimanja: 1.139

citiraj


Sažetak

Komunikacijske su teškoće kod osoba s traumatskom ozljedom mozga različite, uzimajući u obzir rasprostranjenost ozljede, vrstu udaraca i težinu traumatskog oštećenja mozga. Cilj ovoga rada, i u tu svrhu provedenog istraživanja, bila je procjena komunikacijskih sposobnosti osoba s traumatskim oštećenjem mozga na verbalnom, gestovnom i grafičkom modalitetu primjenom Porch indeksa komunikacijskih sposobnosti (Porch Index of Communicative Ability, PICA, B. E. Porch, 1981) prevedenog i prilagođenog hrvatskom jeziku. Ispitivanje je provedeno na 14 ispitanika obaju spolova, u dobi od 21 do 62 godine, kroz tri vremenska razdoblja u razmaku od tri mjeseca, kako bi se pratio napredak ispitanika kroz ponovljena ispitivanja. Svi su ispitanici bili na liječenju i rehabilitaciji u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama. Prikupljeni su podatci obrađeni univarijantno i multivarijntno. Korišten je Friedmanov neparametrijski test za testiranje značajnosti razlika aritmetičkih sredina malih zavisnih uzoraka. Za analizu sustava varijabli kvalitativnih i kvantitativnih promjena jednog uzorka u dvije vremenske točke korišten je program PROM (Nikolić, 1997). Dobiveni rezultati ukazuju na najmanji stupanj oporavka u verbalnom modalitetu. Gestovni modalitet je značajno oštećen u početnim ispitivanjima, ali se pod utjecajem terapije brže oporavlja. Grafički modalitet opisuju najlošiji rezultati zbog pareza ili plegija ekstremiteta. Rezultati ukazuju i na važnost zastupljenosti određenog modaliteta u ranoj rehabilitaciji komunikacijskih poteškoća nakon ozljede mozga.

Ključne riječi

traumatsko oštećenje mozga; komunikacijske teškoće; Porch indeks; komunikacijskih sposobnosti

Hrčak ID:

183794

URI

https://hrcak.srce.hr/183794

Datum izdavanja:

6.7.2017.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.467 *