Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

logo Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja

Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja međunarodni je časopis koji objavljuje neobjavljene izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja, pregledne i stručne radove te druge priloge iz područja edukacijsko – rehabilitacijskih znanosti, logopedije, pedagogije, psihologije, lingvistike i fonetike, kliničke medicinske znanosti, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite te interdisciplinarnih društvenih i humanističkih znanosti, kao i različitih područja umjetnosti povezanih s pitanjima prevencije, probira, procjene i dijagnostike te tretmana, obrazovanja i ostalih modaliteta sveobuhvatne podrške u zajednici za osobe s različitim razvojnim i stečenim psihofizičkim poremećajima i/ili problemima u ponašanju. Časopis je primarno usmjeren na objavljivanje suvremenih znanstvenih i stručnih spoznaja o: inkluzivnoj edukaciji i rehabilitaciji osoba s teškoćama u učenju, intelektualnim teškoćama i pervazivnim poremećajima; edukaciji i rehabilitaciji osoba s oštećenjima vida i sluha, motoričkim poremećajima i kroničnim bolestima; komplementarnim i suportivnim art terapijama; logopedskim temama vezanim uz poremećaje komunikacije, jezika, govora, glasa i gutanja; temama iz socijalne pedagogije i kriminologije vezanim uz probleme u ponašanju. Časopis objavljuje radove pisane u cijelosti na hrvatskom i engleskom jeziku, odnosno samo na engleskom jeziku. Prednost imaju radovi koji se temelje na rezultatima empirijskih istraživanja, ali i teorijski, pregledni i stručni radovi, kao i komentari znanstvenika i stručnjaka te prikazi knjiga bit će uzeti u razmatranje. Hrvatska revija za rehabilitacijska sljednik je časopisa Defektologija (http://hrcak.srce.hr/def ) koji je bio tiskan od 1964. do 1995. godine. Časopis se izdaje uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. Časopis ne naplaćuje nikakve troškove autorima prilikom zaprimanja ili objavljivanja članaka ili drugih priloga. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja pridržava se preporuka Odbora za izdavačku etiku (Committee on Publication Ethics – COPE; http://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) prilikom reguliranja standarda etičnog ponašanja i odnosa sviju strana uključenih u postupak objavljivanja (autora, urednika, recenzenata i izdavača).

  • Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1996.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Etnologija i antropologija, Znanost o umjetnosti, Humanističke znanosti, Socijalne djelatnosti, Logopedija, Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, Pedagogija, Psihologija, Sociologija, Društvene znanosti, Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita
  • Uključen u Hrčak: 22.02.2007.
  • Prava korištenja: Pristup časopisu je otvoren. U skladu s definicijom otvorenog pristupa (BOAI), svi sadržaji časopisa dostupni su korisnicima za čitanje, preuzimanje, umnožavanje, distribuiranje, tiskanje, pretraživanje ili korištenje u bilo koju drugu zakonitu svrhu, bez ikakvih financijskih, pravnih ili tehničkih prepreka, i bez prethodnog traženja dopuštenja od izdavača ili autora, sve dok se sadržaji citiraju na ispravan način. Korisnici ne smiju koristiti materijale za komercijalne svrhe. Časopis primjenjuje CC BY NC licencu. Autori zadržavaju autorska prava za članke objavljene u časopisu, no svojim pristankom na objavljivanje daju časopisu pravo prvog objavljivanja u tiskanom i elektroničkom formatu.