Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Almerigo Apollonio ; Trieste


Puni tekst: talijanski pdf 10.015 Kb

str. 15-70

preuzimanja: 180

citiraj


Sažetak

U razdoblju od 1888. do 1896. gradonacelnih Fragiacomo dokazao
se kao vrstan upravitelj. Oslanjajuéi se na liberalnu veéinu, uz potporu nizih gradskih i
seoskih slojeva, posveéuje se izgradnji potrebne gradske infrastrukture. Tijekom 9 godina
izgradeni su vodvod, nove javne zgrade i nova luka, a Tartinijev trg nastaje na mjestu
zatrpanog kanala (Mandracchio ).
Fragiacomo vjesto osigurava podrsku austrijskih vlasti iako je ujedno i jedan od
celnika talijanskog nacionalnog pokreta, a u opéinskoj sredini nastoji iznaéi "modus
vivendi" sa Slovencima i Hrvatima. Upravo u tom razdoblju dolazi do razvitka Portoroza
kao turistickog i ljecilisnog sredista zahvaljujuéi inicijativi Fragiacoma, a uz podrsku
austrijskih institucija kao sto je Bijeli Kriz, ustanove za brigu o zdravlju i terapiji casnika.
Gradonacelnik Bubba u sljedeéih 6 godina nastoji zaddati na postojeéoj razini ove
rezultate, medutim, izbjegava nove financijske obveze. Kad 1903. ponovo zauzme polozaj
gradonacelnika, Fragiacomo ée se zaloziti za uvodonje plinske rasvjete i zapocet ée
izgradnju triju skola na seoskom podruCju. Politicke pogreske liberalne stranke u opéini
i poreekom Saboru omoguéit ée pojavu katolickog oporbenog pokreta s osloncem na
seljaiitvu. Poeetkom stoljeéa i socijaldemokratska stranka ucinit ée svoje prve korake.
Tako ée na opéim politickim izborima 1907. liberali biti pobijedeni i u Piranu.
Novi lokalni izbori izazvat ée mnoge primjedbe tako da ée 1908. morati biti
ponovljeni. Doéi ée do ravnoteze snaga koja ée sljedeéih godina morati dovesti do
pokusaja kompromisa.

Ključne riječi

Hrčak ID:

242775

URI

https://hrcak.srce.hr/242775

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 294 *