Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Branko Marušić


Puni tekst: talijanski pdf 3.940 Kb

str. 55-84

preuzimanja: 74

citiraj


Sažetak

Predmet rada su spomenici ranosrednjovjekovne skulpture, otkriveni
sirom Istre izmedu godina 1958. i 1980. Katalogu nalaza, rasporedenih
po podrucjima ranosrednjovjekovnih istarskih biskupija, slijedi
njihova strucna i znanstvena valorizacija, koja je dala slijedeée rezultate:
l. Fundus ranosrednjovjekovne skulpture u Istri obogaéen je za
66 kamenih spomenika, evidentiranih uglavnon na prostoru izmedu
Limskoga kanala i Budave, te djelomicno u Porestini, dok je unutrasnjost
Istre (Buzestina, Labinstina i veéi dio Pazinstine) ostala i dalje
manje vise prazna, sto potvrduje dosadasnja saznanja o relativno sporom
procesu kristijanizacije barbariziranog stanovnistva ovih predjela.
2. Na vidjelo dana dosla su i nova nalazista, kao Sv. Petar u Rovinju
(pocetak 11. stoljeéa; tab. IV, 6 i tab. V, l) i Monte Lesso kod Pule
(druga polovina 8. stoljeéa; tab. VII, 1).
3. Veéi dio nalaza moze se vezati uz veé poznate spomenike crkvene
arhitekture, od kojih su neki podignuti u 5. i 6. stoljeéu. Buduéi da
pripada veéi dio nalaza kamene skulpture 8, 9. i 10. stoljeéu, doslo je
prema tome u tom vremenu u svim onim slucajevima, kada su u pitanju
starokrséanske odnosno bizantske crkve, do temeljite obnove kamenoga
crkvenog pokuéstva, iz,radenog u skladu s novim likovnim
govorom predromanicke umjetnosti. Manji dio nalaza uzidan je sekundarno u zidove pojedinih crkvenih gradevina (Loborika, Sv. Flor i Midnjan,
Sv. Martin, a vjerojatno i Savudrija, Sv. Petar), cime su ove datirane
u vrijeme, koje je mlade od onoga, komu pripadaju uzidana spolija,
dok ova opet ukazuju na postojanje predromanickih ili cak starijih
objekata na istom mjestu ili u njegovoj neposrednjoj blizini.
4. Medu nalazima istiéu se zbog svoje ispovjedne vrijednosti dio
luka (datiran na kraj 8. stoljeéa; tab. II , 2) iz kapele sv. Elizeja kod
Fazane, na kome se spominje tribun Teodorus (?) i dio grede iz 9.
stoljeéa (tab. I, 7), koja pripada crkvi sv. Vida u Pulì, a na kojoj piSe
PRESVL (biskup).
5. Stilska analiza pokazala je, da se moze veéina novonadenih
spomenika datirati u 9. i 10. stoljeée. Medu njima privlaci paznju dio
pilastra iz crkve sv. Vida u Pulì s ukrasnim motivom zmijske giave na
zavrsetku pletera (tab. I, 4), koji predstavlja u stilskom pogledu modifikaciju
sjevernih irsko-saksonskih predlozaka meditarenskim tradicijama,
cime je dobiven i oslon za njegovo datiranje na pocetak 9. stoljeéa.
Mramorni kapitel iz Pule (tab. I, 2) je, obzirom na analogije iz
Grada, najstariji nalaz (oko god. 579.). Pojedini spomenici (tab. I, l;
tab. II, 3 i 6; tab. IV, 4; tab. V, 3; tab . VI, 2 i tab . VII, l) mogu se bez
daljnega staviti u 8. stoljeée, kada su klesari jos nosili u sebi odjeke
klasicnog okusa i osjecaja, dok pokazuju neki (tab. IV, 6; tab. V, l i tab.
VI, l i 5) znacajke, koje upuéuju na kasnu fazu pleterne skulpture,
kada se jav.Jja kod izvodaca radova stanje zasiéenosti i nemara.
6. Spomenici. s fìguralnim prikazima iz Vodnjana (tab. VI, 4) i Loborike
(tab. V, 5 e 6) predstavljaju novu protoromanicku skulpturu,
oblikovanu krajem 11 . i na pocetku 12. stoljeéa u juznoj Istri na tradicijama
predromanicke klesarske djelatnosti.

Ključne riječi

Hrčak ID:

243135

URI

https://hrcak.srce.hr/243135

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 196 *