Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.5552/nms.2020.1

Vitalnost šumskoga drveća na bio-indikacijskoj plohi u Nacionalnom parku Plitvička jezera

Damir Ugarković orcid id orcid.org/0000-0002-5192-9974 ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma Svetošimunska cesta 25 10000 Zagreb HRVATSKA
Ana Hodak
Ivica Tikvić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zavod za ekologiju i uzgajanje šuma Svetošimunska cesta 25 10000 Zagreb HRVATSKA
Krešimir Popić ; Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Vinkovci Šumarija Lipovac Matije Gupca 5 32246 Lipovac HRVATSKA


Puni tekst: hrvatski pdf 378 Kb

str. 1-7

preuzimanja: 294

citiraj


Sažetak

Osutost krošanja stabala jedan je od indikatora vitalnosti šumskoga drveća. Cilj je istraživanja bio analizirati osutost krošanja stabala obične jele i obične smreka s bioindikacijske plohe u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Iz Upisnika Razine 1 Nacionalnoga programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava prikupljeni su podaci o osutosti krošanja stabala obične jele i obične smreke s bioindikacijske plohe u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Vrijednosti samokalibriranoga Palmerova indeksa oštrine suhoće (scPDSI) prikupljene su s mrežne aplikacije KNMI Climate Explorer. S obzirom na osutost krošanja i mortalitet stabala obična jela i obična smreka dobre su vitalnosti na bioindikacijskoj plohi. Suša je utjecala na značajnu osutost krošanja stabala obične smreke, dok kod obične jele to nije bio slučaj. Potrebno je nastaviti promatranje vitalnosti šumskoga drveća te povećati broj ploha s motrenjem osutosti krošanja stabala, klime i ostalih ekoloških čimbenika u Nacionalnom parku.

Ključne riječi

osutost krošanja, obična jela, obična smreka, Nacionalni park Plitvička jezera

Hrčak ID:

248159

URI

https://hrcak.srce.hr/248159

Posjeta: 709 *