Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.12.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 18.12.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Vitalnost šumskoga drveća na bio-indikacijskoj plohi u Nacionalnom parku Plitvička jezera (str. 1-7)

Damir Ugarković, Ana Hodak, Ivica Tikvić, Krešimir Popić
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj gljiva roda Trichoderma na rast patogene gljive Hymenoscyphus fraxineus u dvojnim kulturama (str. 9-18)

Jelena Kranjec Orlović, Dorotea Jocić, Danko Diminić
Izvorni znanstveni članak


Učinkovitost skidera Ecotrac 55V pri privlačenju drva u planinskom području Bosne i Hercegovine (str. 19-28)

Jelena Knežević, Jusuf Musić, Velid Halilović, Marijan Šušnjar, Muhamed Bajrić
Izvorni znanstveni članak


Residual Trees Response to Selective Cutting Operations in Caspian Forests (str. 29-35)

Farshad Keivan Behjou, Alireza Ghomi Motazeh
Izvorni znanstveni članak


Strateški ciljevi gospodarenja urbanim šumama grada Zagreba (str. 37-47)

Stjepan Posavec, Ivica Tikvić, Damir Dramalija, Sergej Šimpraga, Izabela Kuzle
Prethodno priopćenje


Istraživanja strukture sastojine u šumama hrasta crnike (Quercus ilex L.) na pokusnim plohama u Hrvatskoj (str. 49-62)

Damir Barčić, Tomislav Dubravac, Mario Ančić, Željko Španjol, Petar Ćurić
Izvorni znanstveni članak


An Overview of Forest Cover and Management in Italy (str. 63-71)

Nicolò Di Marzio
Pregledni rad


Sigurnost posjetitelja i upravljanje rizicima u šumskim predjelima zaštićenih područja prirode (str. 73-80)

Matija Landekić, Ivan Martinić, Matija Bakarić, Mario Šporčić
Stručni rad


Početak razvoja hibridnoga skidera (str. 81-82)

Zdravko Pandur, Hrvoje Kopseak
Vijest


Prof. dr. sc. Stanislav Sever (str. 85-86)

Marijan Šušnjar
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Znanstvenik i umjetnik Prof. dr. sc. Stanislav Sever (1935–2020) (str. 87-89)

Branka Tafra
In memoriam, Nekrolog, Obituarij


Posjeta: 9.593 *