Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

KOMPLIKACIJE POVEZANE S RANOM REHABILITACIJOM BOLESNIKA NAKON UGRADNJE TOTALNIH ENDOPROTEZA KUKA I KOLJENA

Ivan Dželalija ; Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2, Split, Hrvatska
Tonko Vlak ; Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom Klinički bolnički centar Split, Šoltanska 1, Split, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 309 Kb

str. 97-108

preuzimanja: 217

citiraj


Sažetak

Cilj našeg istraživanja je bio utvrditi i prikazati učestalost te vrstu komplikacija
nakon ugradnje totalnih endoproteza (TEP) kuka i TEP-a koljena, u periodu
rane rehabilitacije, koja je započela 8 – 10 dana nakon ugradnje TEP-a kuka
ili koljena te ustanoviti postoje li statistički značajne razlike u pojavnosti komplikacija,
u te dvije skupine bolesnika.
U istraživanje je bio uključen 371 bolesnik: 230 bolesnika s ugrađenim TEPom
kuka te 141 bolesnik s ugrađenim TEP-om koljena, praćenih u periodu
od 24 mjeseca. U skupini bolesnika s ugrađenim TEP-om kuka, 66 (28,7 %) ih
je bilo muškog spola, a 164 (71,3 %) ženskog spola, prosječne životne dobi
od 71 godine. Kod skupine s ugrađenim TEP-om koljena, 42 (29,8 %) je bilo
muškog, a 99 (70,2 %) ženskog spola, prosječne životne dobi od 71 godine.
Kao najčešća komplikacija u fazi rane rehabilitacije praćenih bolesnika nakon
ugradnje TEP-a kuka bila je uroinfekcija, koja se manifestirala kod 45
bolesnika (19,6 %). Kao najčešća komplikacija u fazi rane rehabilitacije praćenih bolesnika nakon
ugradnje TEP-a koljena bila je uroinfekcija, koja se manifestirala kod 18
bolesnika (12,7 %).
Na osnovi ovog istraživanja, nije se pokazalo da postoje statistički značajne
razlike između skupina bolesnika s ugrađenim TEP-om kuka odnosno koljena,
prema učestalosti ukupnih komplikacija, tijekom rane rehabilitacije
ovih bolesnika. Najčešće pojedinačne komplikacije su bile uroinfekcije, u
obje skupine bolesnika. Pronađena je statistički značajna razlika u učestalosti
lokalnih upalnih zbivanja, s većom učestalošću u skupini s ugrađenim TEPom
koljena (p = 0,000003) te statistički značajno veća učestalost nastanka
dekubitalnih ulkusa u skupini s ugrađenim TEP-om kuka (p = 0,047).
Rana rehabilitacija učinkovita je i potrebna mjera liječenja nakon ugradnje
TEP-a kuka i koljena, a tijekom tog perioda nužno je voditi računa i o mogućim
komplikacijama te posebnu pažnju posvetiti prevenciji istih.

Ključne riječi

Komplikacije, rana rehabilitacija, endoproteza totalna, kuk, koljeno

Hrčak ID:

250665

URI

https://hrcak.srce.hr/250665

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 622 *