Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 21.12.2020.
  • Objavljen na Hrčku: 26.01.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Sadržaj (str. 0-0)


Kazalo


DENZITOMETRIJA – ZLATNI STANDARD ZA DIJAGNOZU OSTEOPOROZE (str. 0-0)

Tatjana Nikolić, Marija Punda
Izlaganje sa skupa


RADIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA OSTEOPOROZE I OSTEOPOROTSKIH PRIJELOMA KRALJEŽAKA (str. 0-0)

Petra Margetić, Ivana Župetić, Dijana Zadravec
Sažetak sa skupa


Prof. dr. sc. Vladislav Smolčić, dipl. inž. kem. 1922. g. – 2014. g. (str. 121-121)


In memoriam, Nekrolog, Obituarij


EPIDEMIOLOGIJA I FAKTORI RIZIKA OSTEOPOROZE S POSEBNIM OSVRTOM NA OSTEOPOROZU KRALJEŽNICE (str. 134-136)

Frane Grubišić, Hana Skala Kavanagh
Izlaganje sa skupa


IDENTIFIKACIJA MARKERA ZA OSTEOPOROZU - MOLEKULARNA DILEMA (str. 137-139)

Lovorka Grgurević, Ruđer Novak
Sažetak sa skupa


OSTEOPOROZA KRALJEŽNICE U UPALNIM REUMATSKIM BOLESTIMA (str. 146-148)

Nadica Laktašić Žerjavić
Izlaganje sa skupa


SUSTAVNO FARMAKOLOŠKO LIJEČENJE OSTEOPOROZE – SMJERNICE I PRAKSA (str. 149-151)

Simeon Grazio, Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić
Sažetak sa skupa


NADOLAZEĆI LIJEKOVI I PERSPEKTIVE FARMAKOLOŠKOG LIJEČENJA OSTEOPOROZE (str. 152-154)

Velimir Altabas
Sažetak sa skupa


KIRURŠKO LIJEČENJE OSTEOPOROTSKIH PRIJELOMA KRALJEŠAKA – AUGMENTACIJA (str. 155-157)

Darko Perović, Karlo Houra
Sažetak sa skupa


KIRURŠKA STABILIZACIJA OSTEOPOROTSKIH PRIJELOMA KRALJEŠAKA (str. 158-159)

Vide Bilić, Dražen Kvesić, Boris Božić
Izlaganje sa skupa


ORTOTIKA KOD OSTEOPOROTIČNIH LOMOVA KRALJEŽAKA (str. 160-161)

Neven Kauzlarić, Dubravka Šalić Herjavec, Ivana Orbanić
Izlaganje sa skupa


Posjeta: 4.365 *