Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.15644/asc56/2/4

Prilagodba na nove proteze i pet godina kliničke uporabe: praćenje kvalitete života ovisne o oralnome zdravlju i orofacijalne estetike kod pacijenata s potpunim ili pokrovnim protezama na miniimplantatima

Jolanda Topić ; Studentica doktorskoga studija Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; Privatna stomatološka ordinacija, Makarska, Hrvatska
Renata Poljak-Guberina ; Odjel za stomatološku protetiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatska
Sanja Peršić-Kiršić ; Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Ines Kovačić ; Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Nikola Petričević ; Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Aleksandra Popovac ; Klinika za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Srbija
Asja Čelebić ; Zavod za mobilnu protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska


Puni tekst: engleski pdf 294 Kb

str. 132-142

preuzimanja: 433

citiraj

Puni tekst: hrvatski pdf 294 Kb

str. 132-142

preuzimanja: 79

citiraj


Sažetak

Cilj rada: Autori ovog istraživanja procjenjuju prilagodbu na proteze i njihovu petogodišnju kliničku upotrebu uspoređujući pacijente s obje potpune proteze (CD) i one s mandibularnom pokrovnom protezom na miniimplantatima nasuprot maksilarnoj potpunoj protezi (MDI-OD) na temelju kvalitete života ovisne o oralnome zdravlju (OHRQoL) i orofacijalne estetike ( OES). Materijal i metode: U CD skupini ukupno je 36 ispitanika (25 žena) završilo petogodišnju studiju, a 30 ispitanika (20 žena) u skupini MDI-OD. Svi su dobili nove CD-e, ali u skupini MDI-OD četiri miniimplantata ugrađena su interforaminalno u mandibulu prije izrade proteze. Sudionici su ispunjavali sljedeće upitnike: OHIP-EDENT i OES prvi dan poslije predaje proteza, zatim 3., 8., 15., 30. dan, te na kontrolnim pregledima poslije 1, 3 i 5 godina nošenja. Statistička analiza uključila je deskriptivne metode, X 2 test, t-test za nezavisne uzorke te Friedmanov i Mann-Whitneyev test. Rezultati i zaključak: Prilagodba na nove proteze bila je u objema skupinama završena u roku od mjesec dana. Skupina MDI-OD imala je znatno bolju kvalitetu života (OHRQoL) od skupine CD na svim kontrolama, osim 3. i 8. dana, vjerojatno zbog žuljanja i boli, zbog čega je skupina MDI-OD također imala ograničenje pri funkciji u prvim danima poslije predaje novih proteza. Poslije treće i pete godine OHRQoL se pogoršao (p < 0,01) u objema skupinama. No pogoršanje je bilo znatno izraženije kod nositelja konvencionalnih proteza (p < 0,01) u odnosu prema skupini MDI-OD. Orofacijalna estetika dobila je visoke ocjene u objema skupinama. Ocjene za estetiku počele su se smanjivati tek poslije tri godine i to podjednako u i u jednoj i u drugoj skupini.

Ključne riječi

potpune proteze; zubni implantati; kvaliteta života; dentalna estetika; OHRQoL; OES; prospektivna studija; miniimplantati; adaptacija na proteze

Hrčak ID:

278942

URI

https://hrcak.srce.hr/278942

Datum izdavanja:

13.6.2022.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 930 *