Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 13.06.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 13.06.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Dijagnostička točnost sline neplodnih žena dobivena testom aMMP-8 i analiza nalaza krvi (str. 98-108)

Lada Šumilin, Larisa Musić, Ivan Puhar, Ivan Sabol, Ivana Japirko, Krunoslav Kuna, Božana Lončar Brzak
Izvorni znanstveni članak


Dentalni status i parodontološko zdravlje pacijenata s fenilketonurijom u Latviji (str. 109-119)

Iveta Abola, Darta Elizabete Emulina, Ingus Skadins, Anda Brinkmane, Linda Gailite, Madara Auzenbaha
Izvorni znanstveni članak


Učinak komercijalnih proizvoda za izbjeljivanje na mikrotvrdoću, hrapavost površine, boju i smičnu čvrstoću veze cakline i ispuna (str. 120-131)

Esra Yildirim, Uzay Koc Vural, Filiz Yalcin Cakir, Sevil Gurgan
Izvorni znanstveni članak


Prilagodba na nove proteze i pet godina kliničke uporabe: praćenje kvalitete života ovisne o oralnome zdravlju i orofacijalne estetike kod pacijenata s potpunim ili pokrovnim protezama na miniimplantatima (str. 132-142)

Jolanda Topić, Renata Poljak-Guberina, Sanja Peršić-Kiršić, Ines Kovačić, Nikola Petričević, Aleksandra Popovac, Asja Čelebić
Izvorni znanstveni članak


Kratki implantati nasuprot implantatima standardne dužine uz podizanje dna sinusa u slučaju atrofične stražnje maksile (str. 143-153)

Elk Schiegnitz, Nina Hill, Keyvan Sagheb, Jochem König, Kawe Sagheb, Bilal Al-Nawas
Izvorni znanstveni članak


Promjene u slini pedijatrijskih bolesnika s poremećajima u jedenju (str. 154-161)

Tatjana Lesar, Danica Vidović Juras, Martina Tomić, Andrea Cvitković Roić, Alen Vrtarić, Nora Nikolac Gabaj, Samir Čimić, Sonja Kraljević Šimunković
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj asimetričnoga položaja ruba gingive središnjih maksilarnih sjekutića na percepciju osmijeha specijalista, doktora i studenata dentalne medicine te laika (str. 162-168)

Martina Čalušić Šarac, Sandra Anić Milošević, Domagoj Vražić, Marko Jakovac
Izvorni znanstveni članak


Procjena orofacijalne estetike različitih specijalista dentalne medicine: pilot-istraživanje (str. 169-175)

Natalija Prica, Asja Čelebić, Ines Kovačić, Nikola Petričević
Izvorni znanstveni članak


Melanotički neuroektodermalni tumor dojenačke dobi: primjena imunohistokemijske analize (str. 176-182)

André Luca Araujo de Sousa, Wanderson Carvalho de Almeida, Jean de Pinho Mendes, Victor Angelo Martins Montalli, Antonione Santos Bezerra Pinto
Studija slučaja


8. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : 8. i 9. travnja 2022., Rovinj, Hrvatska (str. 189-211)

Kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sažetak sa skupa


Posjeta: 11.135 *