Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.15644/asc56/2/6

Promjene u slini pedijatrijskih bolesnika s poremećajima u jedenju

Tatjana Lesar orcid id orcid.org/0000-0001-6833-2691 ; Centar za pedijatrijsku medicinu Helena, Zagreb, Hrvatska
Danica Vidović Juras orcid id orcid.org/0000-0001-7391-6114 ; Zavod za oralnu medicinu, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Martina Tomić orcid id orcid.org/0000-0002-7535-3631 ; Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac, KBC Merkur, Zagreb, Hrvatska
Andrea Cvitković Roić orcid id orcid.org/0000-0003-2003-0656 ; Medicinski fakultet Sveučilišta JosipaJurja Strossmayera Osijek, Osijek, Hrvatska
Alen Vrtarić ; Zavod za kliničku kemiju, KBC Sestremilosrdnice, Zagreb, Hrvatska
Nora Nikolac Gabaj ; Zavod za kliničku kemiju, KBC Sestremilosrdnice, Zagreb, Hrvatska
Samir Čimić orcid id orcid.org/0000-0002-5029-310X ; Zavod za mobilnu protetiku, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Sonja Kraljević Šimunković ; Zavod za mobilnu protetiku, Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: engleski pdf 292 Kb

str. 154-161

preuzimanja: 360

citiraj

Puni tekst: hrvatski pdf 292 Kb

str. 154-161

preuzimanja: 86

citiraj


Sažetak

Ciljevi: Ustanoviti razlike između pedijatrijskih bolesnika s poremećajima u jedenju (PUJ) i kontrolne skupine u količini sline i u koncentraciji ukupne amilaze i elektrolita u slini te procijeniti korelaciju između promjena u slini i nutritivnog statusa. Materijal i metode: Istraživanjem je obuhvaćena 101 sudionica (14,34 ±1,99 godina), od čega 50 s podskupinama PUJ-a i 51 u kontrolnoj skupini. Podatci su statistički obrađeni (Mann-Whitneyev, Kruskal-Wallisov test, Hi-kvadrat test, Spearmanov koeficijent korelacije ranga, α = 0,05). Rezultati: Nisu pronađene značajne razlike u volumenu sline između skupina. Ustanovljena je značajna razlika u volumenu izlučene sline u 5. i 15. minuti između podskupina anoreksije nervoze i bulimije nervoze. Ispitani antropometrijski parametri bili su marginalno ili značajno pozitivno povezani s volumenom sline u 5. i 15. minuti, uz njihovu značajniju korelaciju u 15. minuti nego u 5. Bolesnici s PUJ-om imali su značajno veću koncentraciju anorganskih fosfata u slini, a koncentracije ostalih elektrolita i ukupne amilaze nisu se značajno razlikovale. Zaključak: Status uhranjenosti utječe na izlučivanje sline. Postoji razlika u volumenu sline pedijatrijskih bolesnika s različitim poremećajima PUJ-a. Moguće su varijacije elektrolita u slini pedijatrijskih bolesnika s PUJ-om.

Ključne riječi

poremećaji hranjenja i prehrane; adolescent; alfa-amilaze sline; slina; elektroliti; stanje uhranjenosti; amilaze sline; elektroliti sline

Hrčak ID:

278945

URI

https://hrcak.srce.hr/278945

Datum izdavanja:

13.6.2022.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 821 *