Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

https://doi.org/10.31820/f.34.1.4

IZRADA INVENTARA METAFORIČKIH KOLOKACIJA U HRVATSKOME JEZIKU - NA PRIMJERU IMENICE GODINA

Aneta Stojić ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet
Nataša Košuta orcid id orcid.org/0000-0001-9150-6047 ; Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet


Puni tekst: hrvatski pdf 386 Kb

str. 9-29

preuzimanja: 427

citiraj


Sažetak

Predmet su ovoga rada kolokacije s jednom sastavnicom u prenesenome značenju, odnosno metaforičke kolokacije. Pretpostavlja se kako bi njihov opis sa semantičkoga i pragmatičkoga aspekta mogao dati doprinos razumijevanju prirode ove višerječne sveze, čije se značenje modelira jezičnom uporabom. U tu se svrhu u okviru višegodišnjega znanstvenoistraživačkog projekta radi na
izradi inventara metaforičkih kolokacija uz pomoć računalnoga alata SketchEngine. Fokus ovoga rada čini prikaz detaljnoga postupka izrade inventara na primjeru jedne imenice - imenice godina koja je najfrekventnija u korpusu hrvatskoga jezika hrWaC2 što je čini čestom osnovom u kolokacijama i time pogodnim izvorom podataka. Izlučeni kolokacijski profili ove imenice analizirani su sa semantičkoga i pragmatičkoga aspekta. Analiza dobivenih
podataka pokazala je koje su gramatičke relacije tj. morfosintaktičke konstrukcije produktivne po pitanju metaforičkih kolokacija te time relevantne za izradu inventara metaforičkih kolokacija. Riječ je o
kombinacijama pridjev u funkciji kolokatora + imenica u funkciji osnove te glagol u funkciji kolokatora + imenica u funkciji osnove. Osim toga, utvrđen je niz semantičko-pragmatičkih posebnosti bitnih za određivanje metaforičkih kolokacija i izradu njihova inventara te za dobivanje uvida u zakonitosti kolokacijskoga slaganja temeljem uočenih rekurentnih obrazaca. Cilj je ovoga rada pomoću opsežne analize kolokacijskih profila imenice godina utvrditi
potrebne metodološke korake u izradi inventara metaforičkih kolokacija u
hrvatskome jeziku.

Ključne riječi

metaforičke kolokacije; korpusno istraživanje; SketchEngine; hrvatski jezik; kolokacijski profili; semantički aspekt; pragmatički aspekt

Hrčak ID:

280161

URI

https://hrcak.srce.hr/280161

Datum izdavanja:

11.7.2022.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 973 *