Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

https://doi.org/10.5552/nms.2022.7

Funkcionalna prilagodba lišća hrasta kitnjaka i obične bukve na različite stanišne prilike

Antonia Vukmirović orcid id orcid.org/0000-0002-4877-1096 ; Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Svetošimunska cesta 23 10000 Zagreb HRVATSKA
Krunoslav Sever ; Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Svetošimunska cesta 23 10000 Zagreb HRVATSKA
Daniel Krstonošić ; Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Svetošimunska cesta 23 10000 Zagreb HRVATSKA
Ida Katičić Bogdan ; Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Svetošimunska cesta 23 10000 Zagreb HRVATSKA
Dinka Kunac ; Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Svetošimunska cesta 23 10000 Zagreb HRVATSKA
Željko Škvorc ; Sveučilište u Zagrebu Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Svetošimunska cesta 23 10000 Zagreb HRVATSKA


Puni tekst: hrvatski pdf 2.357 Kb

str. 67-76

preuzimanja: 200

citiraj


Sažetak

Važno je znati kako će klimatske promjene utjecati na pojedine šumske vrste, a pritom je jednako važno istraživati i mjeriti značajke biljaka koje je relativno lako kvantificirati, a koje su snažno povezane s cjelokupnim funkcioniranjem biljke. Iz toga je razloga provedeno istraživanje funkcionalnih značajki lišća na petogodišnjim sadnicama obične bukve (Fagus sylvatica L.) i hrasta kitnjaka (Quercus petraea /Matt./ Liebl.) porijeklom iz dviju provenijencija čija se staništa odlikuju sličnim orografskim i edafskim, a različitim klimatskim značajkama, što je posebno izraženo u količini oborine. Prema tomu, jedna je provenijencija s područja Slavonskoga Broda koja raste na staništu s manjom količinom oborine (suha provenijencija), a druga s područja Karlovca koja uspijeva na staništu s većom količinom oborine (vlažna provenijencija). Na lišću biljaka iz tih provenijencija mjerena je površina lišća (LA), gustoća puči (SD), lisna masa izražena po površini (LMA) i sadržaj suhe tvari u lišću (LDMC). Provedeno istraživanje funkcionalnih značajki lišća potvrdilo je da je hrast kitnjak u odnosu na običnu bukvu bolje prilagođen na sušne stanišne uvjete pa se može pretpostaviti da će pod utjecajem globalnih klimatskih promjena biti kompetitivniji u odnosu na običnu bukvu. Međutim, obična je bukva pokazala veću fenotipsku plastičnost koja joj može omogućiti bolju prilagodbu na buduće suše stanišne uvjete. Nadalje, utvrđeni obrazac diferencijacije sušnije i vlažnije provenijencije, uzimajući u obzir obje vrste, pokazuje njihovu ekotipsku diferencijaciju. Pri razmatranju utjecaja klimatskih promjena na prirodne populacije tih dviju vrsta treba uzeti u obzir njihovu fenotipsku plastičnost, ali i uočenu funkcionalnu ekotipsku diferencijaciju.

Ključne riječi

Fagus sylvatica, Quercus petraea, morfologija lista, provenijencija, LDMC, LMA, puči

Hrčak ID:

287310

URI

https://hrcak.srce.hr/287310

Datum izdavanja:

15.12.2022.

Posjeta: 362 *