Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 15.12.2022.

Sadržaj

Puni tekst

Analiza otvorenosti, dinamike građenja, održavanja i rekonstrukcije šumskih cesta u Federaciji Bosne i Hercegovine (str. 1-10)

Muhamed Bajrić, Dževada Sokolović, Jusuf Musić, Velid Halilović, Jelena Knežević
Izvorni znanstveni članak


Analiza učinkovitosti fotozamki u monitoringu krupne divljači u Nacionalnom parka Plitvička jezera (str. 11-17)

Kristijan Tomljanović, Mario Markešić, Marko Augustinović, Ratko Popović, Marijan Grubešić
Izvorni znanstveni članak


Dimenzijske značajke utovarnoga prostora forvardera (str. 19-26)

Tomislav Poršinsky, Zoran Bumber, Zdravko Pandur, Maja Moro, Mihael Lovrinčević, Andreja Đuka
Prethodno priopćenje


Log Unloading at Logging Enterprise Berths – Experimental Studies (str. 27-37)

Ilshat G. Gajsin, Petr F. Vojtko, Marina M. Roschina
Prethodno priopćenje


Radna snaga u europskom i svjetskom šumarstvu – stanje i problemi (str. 39-49)

David Mijoč, Mario Šporčić, Matija Landekić, Matija Bakarić, Trpimir Biloš
Pregledni rad


Utjecaj izgradnje hidroelektrana na rijeku Dravu (str. 51-65)

Alen Čuljak, Slavica Antunović, Teuta Benković-Lačić, Krunoslav Mirosavljević, Božica Japundžić-Palenkić, Robert Benković
Pregledni rad


Funkcionalna prilagodba lišća hrasta kitnjaka i obične bukve na različite stanišne prilike (str. 67-76)

Antonia Vukmirović, Krunoslav Sever, Daniel Krstonošić, Ida Katičić Bogdan, Dinka Kunac, Željko Škvorc
Stručni rad


Uloga ekoturizma na području Plitvičkih dolina (str. 77-85)

Marin Turkalj, Karlo Beljan, Stjepan Posavec, Damir Barčić, Matija Bakarić
Stručni rad


Međunarodni sajam »Elmia Wood 2022« (str. 87-89)

Branko Ursić
Vijest


Posjeta: 4.064 *