Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Podložnost vršnjackom pritisku i samopoštovanje kod studenata

Marija Lebedina Manzoni ; Odsjek za poremecaje u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveucilišta u Zagrebu
Martina Lotar ; Odsjek za poremecaje u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveucilišta u Zagrebu
Neven Ricijaš ; Odsjek za poremecaje u ponašanju, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveucilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 146 Kb

str. 77-92

preuzimanja: 4.943

citiraj


Sažetak

Vršnjacki utjecaj neosporan je i važan dio odrastanja, razvoja identiteta pojedinca i oblikovanja njegovih navika ponašanja. Odnosi s vršnjacima tijekom adolescencije postaju sve važniji, a kod adolescenta raste potreba da cini ono što vršnjaci od njega traže. Vršnjacki pritisak može se defi nirati kao utjecaj grupe na pojedinca kroz pozitivno potkrepljenje onima koji se konformiraju grupnim normama i/ili sankcije onima koji se opiru konformizmu. Cilj ovog rada je utvrditi podrucja najvece i najmanje podložnosti vršnjackom pritisku, usporediti rezultate dobivene na uzorku studenata s onima dobivenim na uzorku srednjoškolaca, ispitati razlike s obzirom na spol te istražiti odnos podložnosti vršnjackom pritisku i samopoštovanja studenata. Istraživanje je provedeno na uzorku studenata koji je cinilo 654 studenta Sveucilišta i Veleucilišta u Zagrebu i to 47% ispitanika muškog i 53% ispitanica ženskog spola. Primijenjena su dva mjerna instrumenta: Upitnik vršnjackog pritiska,
te Skala samoprihvacanja i samokompetentnosti (SLCS; autori Tafarodi i Swann, 1995). Podrucja na kojima ispitanici pokazuju najvecu podložnost vršnjackom pritisku govore o formiranju slike o sebi koje se temelji na mišljenju važnih drugih iz naše okoline. Najmanji doživljaj pritiska vršnjaka bilježi se kod manifestnih
rizicnih ponašanja, a posebice se to odnosi na seksualno ponašanje. Doživljaj podložnosti vršnjackom pritisku izraženiji je u uzorku srednjoškolaca u odnosu na uzorak studenata, a s obzirom na spol, rezultati pokazuju znacajniji doživljaj vršnjackog pritiska kod ispitanika muškog spola u podrucju manifestnih rizicnih ponašanja. Povezanost između podložnosti vršnjackom pritisku i samopoštovanja neocekivano se pokazala niskom.

Ključne riječi

vršnjacki pritisak; samopoštovanje; studenti; rizicna ponašanja

Hrčak ID:

28997

URI

https://hrcak.srce.hr/28997

Datum izdavanja:

10.11.2008.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 7.829 *