Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Neki aspekti kvalitete života adolescenata sa i bez cerebralne paralize

Marijana Gojčeta
Ines Joković-Oreb ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveucilišta u Zagrebu
Renata Pinjatela ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveucilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 98 Kb

str. 39-47

preuzimanja: 2.607

citiraj


Sažetak

Kvaliteta života je individualan doživljaj zadovoljstva životom. Zadovoljstvo opcenito vlastitom kvalitetom života, ali i pojedinim dimenzijama koje ju odreðuju, utvrðujemo subjektivnim pristupom na osnovi procijenjenog stupnja zadovoljstva kod pojedinca. Cilj ovog istraživanja odnosio se na utvrðivanje nekih aspekata kvalitete života adolescenata sa i bez cerebralne paralize. Uzorak istraživanja cinile su dvije skupine ispitanika; prvu skupinu cinilo je 80 ispitanika s cerebralnom paralizom, a drugu 80 ispitanika bez cerebralne paralize. Istraživanje je provedeno u okviru projekta: “Samoprocjena nekih aspekata kvalitete života adolescenata s cerebralnom paralizom”. Primijenjen je mjerni instrument “Upitnik za samoprocjenu kvalitete života (USKŽ)” (konstruiran za potrebe ovog istraživanja), koji ima utvrđene mjerne karakteristike i primjenjiv
je u istraživacke svrhe za procjenu doživljaja zadovoljstva u nekim aspektima kvalitete života. Rezultati istraživanja pokazuju da se ispitanici s cerebralnom paralizom razlikuju od ispitanika bez cerebralne paralize u nekim aspektima kvalitete života. Adolescenti s cerebralnom paralizom izražavaju vece zadovoljstvo u varijablama koje pokrivaju socijalni aspekt kvalitete života, dok adolescenti bez cerebralne paralize procjenjuju da su zadovoljniji u varijablama
koje odreðuju psihološki aspekt kvalitete života. Dobiveni rezultati potvrðuju odreðenje kvalitete života kao složene psihološke kategorije determinirane objektivnim okolnostima u kojima pojedinac živi, karakteristikama njegove licnosti te razinom ocekivanja. Utjecaj spola, kronološke dobi i vrste srednje škole na procijenjenu kvalitetu života nije statisticki znacajan što ukazuje na nepostojanje kvantitativnih razlika izmeðu ispitanika sa i bez cerebralne paralize. Težina motorickog ispada utjecala je
na samoprocjenu nekih aspekata kvalitete života adolescenata s cerebralnom paralizom. Samostalno pokretni ispitanici s
cerebralnom paralizom isticu zdravlje kao bitan element kvalitete života i razlika među njima.

Ključne riječi

kvaliteta života; adolescenti; cerebralna paraliza

Hrčak ID:

28999

URI

https://hrcak.srce.hr/28999

Datum izdavanja:

10.11.2008.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 4.897 *