Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

Novčane kazne za djela o kojima se odlučuje u upravnom postupku

Milan Stipić


Puni tekst: hrvatski pdf 155 Kb

str. 45-62

preuzimanja: 0

citiraj


Sažetak

U ovom se radu problematizira tek jedan dio kažnjivih radnji, koje su sankcionirane novčanim kaznama prema pravnim normama općeg upravnog postupka tzv. upravno ili administrativno kažnjavanje koje provode javnopravna tijela, a odnose se na opis situacija kada; osoba u dokaznom postupku, bez opravdanog razloga odbije dati na uvid ispravu, na svjedoka odnosno vještaka pri neopravdanom odbijanju svjedočenja, odnosno vještačenja i s tim u vezi zakašnjenje vještaka, na ometanje obavljanja očevida, na prisilno izvršenje nenovčanih obveza i pri izvršenju radi osiguranja. Pravila općeg upravnog postupka sadržana su u Zakonu o općem upravnom postupku1, pa je ovaj Zakon, već po svom nazivu, Opći upravni procesni zakon.
Druga skupina prikazanih primjera je rješavanje u posebnom upravnom postupku, koji ima svoju primjenu u upravnom području tržišnog natjecanja gdje se primjenjuju posebna pravila upravnog postupanja izražena Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja2 i odnose se na novčano kažnjavanje poduzetnika. Ovdje su kazne normirane kao; novčane kazne za teške povrede propisa, novčane kazne za lakše povrede propisa, novčane kazne za ostale povrede propisa i dnevna novčana kazna.
Nakon provedenog postupka, akt koji se donosi je rješenje o novčanom kažnja- vanju, iz kojeg je vidljiv opis djela za koje se kažnjava i s kolikim je novčanim iznosom osoba kažnjena. Iznos novčane kazne, prema Zakonu o općem upravnom postupku uvijek je vezan za prosječnu godišnju bruto plaću, isplaćenu u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi godini donošenja rješenja. U zaštiti tržišnog natjecanja propisanost novčanog kažn- javanja određena je postotkom od prihoda poduzetnika ili rasponom između najmanjeg i najvećeg iznosa novčane kazne izražene u novcu.
Protiv rješenja o novčanoj kazni, koje je različito od rješenja kojim se odlučuje o glavnoj stvari je dopuštena žalba koja ne odgađa izvršenje, a u posebnim postupcima u vezi sa zaštitom tržišnog natjecanja, pravna je zaštita - upravni spor. Rješenje se donosi u pisanom obliku i mora imati sve obvezne sastavne dijelove.

Ključne riječi

upravni postupak, novčana kazna, isprave, svjedok, vještak, očevid, poduzetnik, tržišno natjecanje, izvršenje

Hrčak ID:

318985

URI

https://hrcak.srce.hr/318985

Datum izdavanja:

1.7.2024.

Posjeta: 0 *