Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Biomasa u panjačama planike (Arbutus unedo L.) na otoku Braču

Vlado Topić ; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
Lukrecija Butorac ; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split
Goran Jelić ; Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Split


Puni tekst: hrvatski pdf 402 Kb

str. 5-14

preuzimanja: 540

citiraj


Sažetak

U radu su prikazani rezultati izmjera zelene drvne i lisne mase iznad površine tla u panjačama planike (Arbutus unedo L.). Važan dio ovih istraživanja obuhvaća i prikaz modela za brzu i pouzdanu procjenu biomase u ovim šumskim ekosustavima. Opće linearno modeliranje korišteno je za razvoj modela. Istraživanja su obavljena i uzorci prikupljeni na trajnim eksperimentalnim plohama na otoku Braču, na podplohama 19 i 20. Biomasa drva i lišća odvojeno je mjerena kao težina i volumen. Nezavisni procjenitelji u panjačama planike bili su promjer izbojka na visini od 50 i 130 cm iznad površine tla, visina izbojka i promjer krošnje izbojka. Težina drva i lista mjereni su u kg, vo lu men u m3, promjer izbojka u cm, visina izbojka i promjer krošnje u metrima. Volumen drva u istraživanim panjačama, na površini od 25 m2 varira od 0,276 do 0,405 m3, a volumen lista od 0,044 do 0,0661 m3. Volumen ovisi o degradacijskom stadiju panjače, odnosno dimenzijama pojedinih jedinki koji ih sači nja vaju, njihovom broju po jedinici površine, sklopu i načinu grupira nja po površini te bonitetu staništa. Rezultati istraživanja pokazali su kako je drvna i lisna masa u panjačama planike u jakoj, vrlo jakoj i izuzetno jakoj linearnoj ovisnosti o promjeru izbojka, visini izbojka i promjeru krošnje izbojka. Koeficijenti korelacije kreću se od 0,599 do 0,961. Najveći koeficijent ko relacije ima odnos težine drva i promjera izbojka na visini od 50 cm iznad povr šine tla (r = 0,961). Univarijantnom regresijskom analizom biomasu iz nad površine tla, u panjačama planike, najbolje možemo procijeniti na osnovi pro mje ra izbojka, iako objašnjenju ovog regresijskog modela značajno pridonose i ostale nezavisne varijable. Promjer izbojka planike na visini od 50 cm iznad površine tla objašnjava 92,3 % varijabilnosti težine drva, a 72,6 % težine lista. Multivarijantni regresijski modeli ne daju znatno bolje rezultate od univarijantnih, posebno kod promjera izbojka kao najboljeg nezavisnog procjenitelja, gdje su vrijednosti izjednačene.

Ključne riječi

biomasa, panjača planike, promjer izbojka, promjer krošnje izbojka., težina i volumen drva, težina i volumen lišća, visina izbojka

Hrčak ID:

34235

URI

https://hrcak.srce.hr/34235

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.116 *