Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Dodatak kukuruzne silaže travnoj silaži lošije kvalitete povećava konzumaciju po volji, probavljivost i balans dušika u hranidbi kastriranih ovnova

Marina Vranić ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Mladen Knežević
Krešimir Bošnjak
Josip Leto
Goran Perčulija
Hrvoje Kutnjak
Ivana Matić


Puni tekst: engleski pdf 282 Kb

verzije

str. 302-310

preuzimanja: 744

citiraj


Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi utjecaj interakcije travne silaže lošije kvalitete (TS) u kojoj su dominirale klupčasta oštrica (Dactylis glomerata L.) i kukuruzna silaža (KS) (Zea mays L.) na ad libitum konzumaciju, probavljivost i balans dušika (N) u hranidbi kastriranih ovnova. Istraživana su četiri hranidbena tretmana: 100 % TS, 100 % KS, te kombinacije TS i KS u omjeru 67:33 ili 33:67 bazirano na suhoj tvari (ST). Životinje su hranjene dvaput dnevno u isto vrijeme. Tratina za proizvodnju TS košena je u početku cvatnje klupčaste oštrice (oko 35 % biljaka u cvatnji), a KS je sadržala 264 g ST kg-1 svježeg uzorka i 211 g škroba kg-1 ST. Sadržaj ST u TS iznosio je 408 g kg-1 svježeg uzorka. Sadržaj sirovih proteina (SP) u KS bio je niži (P<0.001) u odnosu na TS (62 g kg-1 ST i 98 g kg-1 ST, respektivno). Sadržaj neutralnih detergent vlakana (NDF) i kiselih detergent vlakana (ADF) bio je viši u TS u odnosu na KS (P<0.001). Dodatak KS (33 % vs. 67 %) u obrok uzrokovao je pozitivan linearni utjecaja na konzumaciju svježeg obroka (P<0.05), probavljivost ST, organske tvari (OT), probavljivost OT u ST (D vrijednost) (P<0.05), probavljivost škroba (P<0.05), konzumaciju N (P<0.01), količinu N izlučenog fecesom (P<0.05) i količinu apbsorbiranog N (P<0.05). Pozitivan asocijativan utjecaj TS i KS utvrđen je za sve mjerene parametre konzumacije (svježi obrok, ST, OT, NDF) (kvadratni, od P<0.05 do P<0.01), probavljivost ST, ADF (kvadratni, P<0.05), SP (kvadratni, P<0.01), konzumaciju N i količinu apsorbiranog N (kvadratni, P<0.01). Zaključeno je da je pozitivan združeni učinak TS i KS u hranidbi kastriranih ovnova izostao za pojedine mjerene parametre, i to zbog nedostatka energije u obroku, tj. niže kvalitete KS.

Ključne riječi

travna silaža; kukuruzna silaža; konzumacija; probavljivost; balans N

Hrčak ID:

45051

URI

https://hrcak.srce.hr/45051

Datum izdavanja:

10.12.2009.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.758 *