Skip to the main content

Review article

Poremećaj slušnog procesiranja u djece

Lanc Sanja orcid id orcid.org/0000-0002-2298-9185 ; SUVAG Polyclinic
Magdalena Barun ; DV Maslačak, Zaprešić
Mladen Heđever ; University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Department of Speech and Language Pathology
Ana Bonetti ; University of Zagreb, Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, Department of Speech and Language Pathology


Full text: croatian pdf 395 Kb

page 31-34

downloads: 2.720

cite


Abstract

Poremećaj slušnog procesiranja (PSP) obuhvaća skup simptoma koji se javljaju kod osoba urednog sluha, ali koje imaju teškoće slušanja zbog načina na koji mozak obrađuje slušne informacije. PSP nije
rezultat disfunkcija u ostalim osjetnim modalitetima. Uzrok PSP-a nije točno utvrđen, no spominje se nekoliko mogućih čimbenika – poput neuromorfoloških poremećaja, kašnjenja u sazrijevanju SŢS-a te
neuroloških poremećaja. Za otkrivanje PSP-a potrebna je sveobuhvatna procjena koja zahtijeva multidisciplinarni timski pristup. Naime, loša izvedba na testu nije dovoljan pokazatelj postojanja PSPa, već je potrebno odrediti izvor problema u slušanju i odvojiti te probleme od drugih teškoća koje mogu uključivati slična ponašanja. Otkrivanjem PSP-a moguće je djelovati na uvjete i načine
prezentiranja govornih informacija tijekom nastave te tako ublažiti teškoće i poboljšati opći uspjeh učenika u svladavanju aktivnosti koje se zasnivaju na govorno-jezičnoj komunikaciji.

Keywords

poremećaj slušnog procesiranja, dijagnostika i terapija PSP-a

Hrčak ID:

123818

URI

https://hrcak.srce.hr/123818

Article data in other languages: english

Visits: 4.093 *