Skip to the main content

Review article

KLINIČKI ENTITETI I OBILJEŽJA BOLI U BOLESNIKA S REUMATSKIM BOLESTIMA

Višnja Prus
Željka Kardum


Full text: croatian pdf 89 Kb

page 0-0

downloads: 491

cite


Abstract

Mišićno-koštana bol najčešći je simptom prisutan u gotovo svim reumatskim bolestima. Reumatske
bolesti obuhvaćaju više od 150 kliničkih entiteta. Nema jedinstvene klasifi kacije reumatskih bolesti. Općenito ih dijelimo
na upalne reumatske bolesti, neupalne bolesti zglobova degenerativnog karaktera, sustavne bolesti vezivnog tkiva,
metaboličke poremećaje s manifestacijom na zglobovima, regionalne i proširene bolne sindrome. Bol je prema Međunarodnom
udruženju za proučavanje boli (IASP) defi nirana kao neugodan osjećaj povezan s oštećenjem tkiva ili opisan
u vrijeme takvog oštećenja. Ona ima svoju tjelesnu, duševnu i socijalnu komponentu. Najčešće se u reumatskim
bolestima radi o kroničnoj boli koja može narušiti opće stanje organizma, traje duže od 3 ili 6 mjeseci, a prema nekim
defi nicijama, već i ako postoji duže od 6 tjedana. Uglavnom je nociceptivna, a rjeđe neuropatska. Mišićno-koštana bol,
osobito kronična, globalni je javnozdravstveni problem zbog svoje učestalosti, nerijetko oštećenja funkcije i razvoja
kroničnoga bolnog sindroma koji se može smatrati zasebnim kliničkim entitetom i zahtijeva biopsihosocijalni pristup
u liječenju bolesnika.

Keywords

Reumatske bolesti – dijagnoza, komplikacije, patofi ziologija, Mišićnokoštana bol – etiologija, patofi ziologija, Osteoartritis – dijagnoza, komplikacije, patofi ziologija, Reumatoidni artritis – dijagnoza, komplikacije, Spondilartritis – dijagnoza, komplikacije, Sistemski eritemski lupus – dijagnoza, komplikacije

Hrčak ID:

182833

URI

https://hrcak.srce.hr/182833

Article data in other languages: english

Visits: 1.013 *