Skip to the main content

Review article

OPOREZIVANJE DOHOTKA PRIVREDNIH DRUŠTAVA BOSNE I HERCEGOVINE U SVJETLU SMJERNICA POREZNOG SISTEMA EVROPSKE UNIJE

Mirela Čokić-Džinić ; pravni fakultet Univerzitet u Tuzli
Mario Jašić ; Doktorant na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku


Full text: croatian pdf 188 Kb

page 84-102

downloads: 499

cite


Abstract

U BiH već odavno postoje tendencije za pristup i članstvo u EU. Međutim, ovaj proces je itekako zahtjevan i komplesan, posebno ako se ima na umu usaglašavanje nacionalne legislative s legislativom EU. U kontekstu oporezivanja dobiti, ovo ima višedimenzionalni karakter kada je neophodno tri zakona u oblasti oporezivanja privrednih društava na nivou entiteta i Brčko distrikta, usaglasiti sa pravnom stečevinom EU. Naime, ovdje je naglasak na usaglašavanju Zakona o porezu na dobit privrednih društava Federacije BiH sa tri smjernice i jednom Konvencijom EU u oblasti poreza. Riječ je o sljedećim smjernicama i konvenciji, i to: Smjernica o matičnom i zavisnom društvu, Smjernica o fuziji, Smjernica o kamatama i autorskim naknadama povezanih privrednih društava, te Konvencija o arbitražnom postupku. Na ovaj način i uz pomoć ovih legislativnih akata, EU na jednom širem ekonomsko-pravno-interesnom području (jedinstvenom ekonomskom tržištu), uspjeva otkloniti sve porezne barijere koje su postojale između država članica EU. Stoga je i cilj ovoga rada, da pokuša iznaći eventualna rješenja i prevazići pravno-ekonomske barijere u oblasti poreza, iznalažeći problematiku i usaglašavajući postojeće legislativne osnove s onima koje vrijede u EU.

Keywords

porez na dobit, pravna stečevina, privredno društvo, EU, BiH

Hrčak ID:

188877

URI

https://hrcak.srce.hr/188877

Visits: 905 *