Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31299/hrri.53.2.6

Doživljaj samoga sebe i okoline kod roditelja djece urednog razvoja i roditelja djece s razvojnim teškoćama

Ivana Rašan orcid id orcid.org/0000-0001-6424-0896 ; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Željka Car ; Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva
Jasmina Ivšac Pavliša ; Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet


Full text: croatian pdf 712 Kb

page 72-87

downloads: 1.011

cite


Abstract

Roditeljstvo djece s teškoćama donosi brojne izazove, a visoka razina stresa se povezuje s nedostatnom stručnom podrškom (Paster, Brandwein, Walsh, 2009). Nadalje, roditelji djece s razvojnim teškoćama često doživljavaju neuspjeh te svoje kompetencije u kontekstu roditeljstva nerijetko interpretiraju nerealno negativno (Kralj, 2012). S obzirom na oskudnost istraživačkih inicijativa na ovu temu, cilj rada je provjeriti postoje li razlike u samoprocjeni različitih životnih segmenata između roditelja djece s teškoćama i roditelja djece urednog razvoja. Istraživanje je provedeno tijekom projekta na kojem su se provodile aktivnosti osnaživanja roditelja djece s teškoćama i jačanja njihovih kapaciteta za bolji plasman na tržište rada. U istraživanju je sudjelovalo ukupno 60 roditelja - 30 roditelja koji imaju djecu s teškoćama i 30 roditelja djece urednog razvoja. Za potrebe istraživanja sastavljen je anketni upitnik u kojem je korištena skala Likertovog tipa od 1 do 5. S ciljem utvrđivanja razlika između navedenih skupina ispitanika korišten je neparametrijski test sume rangova (Mann Whitney U test). Utvrđeno je da postoje razlike u samoprocjeni osobnog zadovoljstva i vlastite uspješnosti u korist roditelja koji imaju djecu urednog razvoja, ali je isto tako utvrđeno da u ostalim segmentima njihove samoprocjene (kao što je npr. težnja za napretkom, pozitivan stav, zadovoljstvo razinom vlastitih postignuća/ciljeva, itd.) ne postoje značajne razlike između dvije navedene skupine. Dobiveni rezultati ukazuju na pozitivan stav prilikom suočavanja s različitim izazovnim životnim situacijama kojeg je moguće tumačiti kroz postojanje vlastite osobnosti pojedinca te nizom individualnih događaja koji ga kroz život određuju (Lacković-Grgin, 2011), a ne pripadnosti jednoj od skupina.

Keywords

izazovno roditeljstvo, djeca s teškoćama, djeca urednog razvoja, roditelji djece s teškoćama, roditelji djece urednog razvoja, samoprocjena

Hrčak ID:

191748

URI

https://hrcak.srce.hr/191748

Article data in other languages: english

Visits: 2.278 *