Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/doi.org/10.33254/piaz.38.2.1

Vidljivost kao element strukturiranja krajolika – Primjer višeperiodnoga arheološkog lokaliteta Bojnik na ušću rijeke Zrmanje

Igor Kulenović ; Department of Tourism and Communication Studies, University of Zadar, Zadar, Croatia
Šime Vrkić ; Department of Tourism and Communication Studies, University of Zadar, Zadar, Croatia
Vedrana Glavaš orcid id orcid.org/0000-0003-2963-2178 ; Department of Archaeology, University of Zadar, Zadar, Croatia
Neda Kulenović Ocelić ; Department of Geography, Geospatial Analysis Laboratory, University of Zadar, Zadar, Croatia


Full text: croatian pdf 3.871 Kb

page 5-42

downloads: 180

cite

Full text: english pdf 3.871 Kb

page 5-42

downloads: 68

cite


Abstract

Svrha ovoga rada je analiza i usporedba obrazaca vidljivosti (kao elemenata strukturiranja krajolika) između prapovijesne gradine s bedemom i ranonovovjekovne utvrde na lokalitetu Bojnik na ušću rijeke Zrmanje. U radu se detaljno opisuje višeperiodni arheološki lokalitet Bojnik smješten na istaknutome položaju iznad ušća rijeke Zrmanje u Novigradsko more. Na lokalitetu su dokumentirani ostaci monumentalne prapovijesne gradine okvirno datirane u regionalno kasno brončano doba kao i ostaci manje utvrde iz ranoga novovjekovnog razdoblja, kojoj je glavna namjena bila kontrola pomorskoga puta Novigradskim morem i uplovljavanja u rijeku Zrmanju. U radu se koriste podaci dobiveni arhivskim istraživanjima, terenskim pregledom, analizom pokretnih nalaza i geoprostornim analizama.

Keywords

vidljivost, krajolik, Bojnik, prapovijesna gradina, brončano doba, novovjekovna kula, Novigradsko more, rijeka Zrmanja

Hrčak ID:

267035

URI

https://hrcak.srce.hr/267035

Article data in other languages: english

Visits: 628 *