Skip to the main content

Original scientific paper

Jugoslavenska/južnoslavenska ideja. Sudbina jedne enciklopedijske studije iz 1988. godine

Petar Korunić


Full text: croatian pdf 348 Kb

page 471-578

downloads: 2.055

cite


Abstract

Autor je raspravu pod tim naslovom napisao 1988. godine za drugo izdanje Enciklopedije Jugoslavije. Međutim, u toj enciklopediji tada nije objavljena. Nakon 20 godina, tek je sada objavljuje. U prvom dijelu ovog priloga govori o razlozima zašto je tada prekinuo suradnju u pripremi te enciklopedije i zašto je povukao tu raspravu. Nasuprot tvrdnji, koja je prevladavala u historiografiji, da su hrvatski preporoditelji zastupali "jugoslavensku nacionalnu ideju" i da je već ideologija hrvatskog preporodnog pokreta pod ilirskim imenom sadržavala "južnoslavensku nacionalnu ideju", tj. "misao o južnim Slavenima kao jednoj naciji", da su dakle težili postizanju jugoslavenske "nacionalne" i unitarne države, autor je tada zastupao gledište da su se hrvatski narodnjaci političari već za ilirskog pokreta, a napose za revolucije 1848./49. godine, posve jasno opredijelili za hrvatski nacionalni program, dakle za izgradnju moderne hrvatske nacije, da su, sukladno tome, prihvatili južnoslavensko-austrijski politički program. A to je program o preuređenju Habsburške monarhije u srednjoeuropsku konfederaciju unutar koje bi postigli ujedinjenu Hrvatsku i potpunu nacionalnu samostalnost. Na drugoj strani, Srbija je zagovarala južnoslavensko-balkanski program, koji je uskladila sa srpskim nacionalnim programom. A to su dva različita politička programa i dva različita cilja. Stoga je zaključio da u 19. stoljeća nije bilo izgleda da dođe do pomirenja tih dvaju programa i da nastane nezavisna "nacionala" država koja bi obuhvatila sve južne Slavene. Zbog tih stavova, autora su tada napali u javnosti. Nakon ovog rada, autor će objaviti kritičnu raspravu o tim složenim povijesnim pojavama.

Keywords

Habsburška (Austro-Ugarska) Monarhija, Hrvatski narodni preporod, Ilirski pokret, jugoslavenska/južnoslavenska nacionalna ideja, hrvatski nacionalni program, srpski nacionalni program, konfederacija, unitarna država, Prvi svjetski rat, Enciklopedija Jugoslavije

Hrčak ID:

62137

URI

https://hrcak.srce.hr/62137

Article data in other languages: english

Visits: 2.989 *