Skip to the main content
  • Publication date: 31.12.2012.
  • Published on HRČAK: 20.05.2013.

Table of contents

Full text

PROCJENA PODUZETNIČKOG POTENCIJALA PRIVATNOG VELEUČILIŠTA PREMA MODELU „PODUZETNIČKOG SVEUČILIŠTA (page 7-14)

Silvana Fratrić Kunac, Ivana Vrhovski, Irena Medvešek
Original scientific paper


IZVJEŠTAVANJE O DRUŠTVENOJ ODGOVORNOSTI BANAKA U HRVATSKOJ (page 15-20)

Andrijana Rogošić, Ana Kundid
Preliminary communication


UPRAVLJANJE ZNANJEM –SUVREMENA SRŽNA KOMPETENCIJA (page 21-28)

Nataša Rupčić, Matej Žic
Review article


KONCEPTI RAZLIČITOSTI U MULTIKULTURALNIM TVRTKAMA (page 29-36)

Ivana Vrhovski, Irena Medvešek
Review article


UTJECAJ DEMOGRAFSKOG PROCESA STARENJA NA GOSPODARSKA KRETANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ (page 37-41)

Dijana Mečev, Nikolina Vudrag
Professional paper


MARKETINŠKA KOMUNIKACIJA U DIGITALNOM SVIJETU (page 42-46)

Martina Ferenčić
Professional paper


IMPLEMENTACIJA SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA U JEDINICAMA LOKALNE UPRAVE I SAMOUPRAVE (page 55-63)

Tina Draženović, Josip Britvić
Professional paper


UTJECAJ GOSPODARENJA ŠUMAMA NA BIOLOŠKU RAZNOLIKOST REPUBLIKE HRVATSKE (page 64-67)

Ljiljana Matulec
Professional paper


UPRAVLJANJE KVALITETOM U OBRAZOVANJU – ISO 9001:2008 KAO ALAT ZA PODIZANJE KVALITETE (page 68-78)

Ivana Kolenc-Miličević, Josip Britvić, Igor Miličević
Other


NUTS II REGIJE KAO DIO KOHEZIJSKE POLITIKE EUROPSKE UNIJE (page 79-84)

Sanja Bošnjak, Edita Tolušić
Other


Visits: 42.092 *