Skip to the main content

Review article

PROBLEMATIKA DIJALEKATSKOG MIJEŠANJA

Vida Barac-Grum
Vesna Zečević


Full text: croatian pdf 239 Kb

page 33-36

downloads: 392

cite


Abstract

Osnovni principi koji vrijede općenito za problem dijalekata u kontaktu osnovno su polazište i za ispitivanje dijalekatskoga miješanja na našem području. Dijalekatsko miješanje o kojem autorice govore ne podrazumijeva pojave i promjene u govoru koje se događaju svakodnevno i spontano (često i namjerno) pod utjecajem standardnog jezika, preko škole, dnevnog tiska, televizije. Autorice se bave miješanjem organskih idioma (mjesnih govora, dakle osnovnih mikrosustava, a preko njih i dijalekata) u slučajevima graničnoga kontakta (koji uključuje i problem oaza) i u slučajevima arealnoga kontakta.

Keywords

Hrčak ID:

68998

URI

https://hrcak.srce.hr/68998

Publication date:

14.6.1977.

Visits: 871 *