Skip to the main content

Case report

Prikazi i osvrti

Lana Ciboci ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Petra Košutar ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Lucia Miškulin Saletović ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Branka Tafra ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska


Full text: croatian pdf 422 Kb

page 231-250

downloads: 734

cite


Abstract

Kriza u medijima, mediji u krizi; Velika seoba naroda u lingvističkom obzorju; Višemodalni reklamni tekstovi kao rezultat suodnosa kulturoloških osobitosti i globalizacije; Na kroatološkim putovima i kroatističkim raskrižjima

Keywords

(Danijel Labaš, ur. 2010. Komunikacija i mediji u krizi. Zbornik radova znanstvenog kolokvija s međunarodnim sudjelovanjem. Skradin, 21. do 23. svibnja 2010. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. 256 str.) (Jadranka Gvozdanović. 2009. Celtic and Slavic and the Great igrations: Reconstructing Linguistic Prehistory. Heidelberg: Winter. 253 str.) (Sylvia Bendel, Gudrun Held, ur. 2008. Werbung – grenzenlos. Multimodale Werbetexte im interkulturellen Vergleich. Frankfurt: Peter Lang. 244 str.) (Radoslav Katičić. 2011. Na kroatističkim raskrižjima. Zagreb: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. 328 str.)

Hrčak ID:

75504

URI

https://hrcak.srce.hr/75504

Visits: 1.157 *