hrcak mascot   Srce   HID

Kroatologija : časopis za hrvatsku kulturu

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1847-8050 (Tisak)
ISSN 1848-9117 (Online)
UDK: 930.85(497.5)
Kontakt: Kroatologija
Časopis za hrvatsku kulturu
Hrvatski studiji
Sveučilišta u Zagrebu
Borongajska cesta 83d
Zagreb, Croatia
Tel. +385 1 245 7669
Email:
Izdavač: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
  Hrvatski studiji Borongajska 83d, 10000 Zagreb
 
Upute za autore (117 KB)
Impressum (131 KB)

Kroatologija – znanstveni časopis za hrvatsku kulturu Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu – objavljuje samo neobjavljene članke koji se recenziraju i kategoriziraju. Članci mogu biti napisani na hrvatskom ili na stranom jeziku, a šalju se na adresu Uredništva: Časopis Kroatologija, Hrvatski studiji, Borongajska 83d, HR-10000 Zagreb u dva papirna primjerka na A4, a elektronička inačica na e-adresu: kroatologija.casopis@hrstud.hr. Ako tekst sadržava slike ili grafikone, autor ih treba priložiti kao odvojene datoteke, a ako sadržava posebne znakove, treba tekst poslati u formatu doc i pdf i priložiti fontove elektroničkomu pismu. Poželjan je opseg članka do jednoga arka (30 000 znakova s bjelinama).

Prva godina izlaženja: 2010

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Društvene znanosti; Ekonomija; Pravo; Politologija; Informacijske i komunikacijske znanosti; Sociologija; Psihologija; Pedagogija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti; Interdisciplinarne društvene znanosti; Humanističke znanosti; Filozofija; Teologija; Filologija; Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti; Arheologija; Etnologija i antropologija; Religijske znanosti (interdisciplinarno polje); Interdisciplinarne humanističke znanosti; Interdisciplinarna područja znanosti; Integrativna bioetika (prirodne, tehničke, biomedicina i zdravstvo, biotehničke, društvene, humanističke znanosti); Kroatologija; Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline);

Uključen u Hrčak: 26.10.2010.

Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.Arhiva

2017  
  Vol. 8   No. 1-2
2016  
  Vol. 7   No. 2
  Vol. 7   No. 1
2015  
  Vol. 6   No. 1-2
2014  
  Vol. 5   No. 1
2013  
  Vol. 4   No. 1-2
2012  
  Vol. 3   No. 2
  Vol. 3   No. 1
2011  
  Vol. 2   No. 2
  Vol. 2   No. 1
2010  
  Vol. 1   No. 2
  Vol. 1   No. 1
Posjeta: 155.427 *