Skip to the main content

Original scientific paper

PRILOG OBJEKTIVNOSTI OCJENE IZ TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U RAZREDNOJ NASTAVI

Nenad Rogulj ; Fakultet prirodoslovno-maematičkih znanosti i kineziologije, Split, Hrvatska
Kristina Ujević ; Filozofski fakultet, Split, Hrvatska
Gordana Rogulj ; OŠ Ante Starčevića, Dicmo, Hrvatska


Full text: croatian pdf 196 Kb

page 154-160

downloads: 2.916

cite


Abstract

Na uzorku od 67 učitelja primarnog obrazovanja iz 6 osnovnih škola s područja
Splitsko-dalmatinske županije, putem anketnog upitnika zatvorenog tipa utvrđeni su stavovi
učitelja o razumijevanju i važnosti pojedinih sastavnica u formiranju ocjene iz Tjelesne i
zdravstvene kulture na petostupanjskoj Likertovoj skali. Učitelji su relativno niskom ocjenom
(2,7) ocijenili razumijevanje i jasnoću pojedinih sastavnica za formiranje ocjene, što ukazuje
na njihovu nedostatnu kineziološku educiranost. Temeljom rezultata istraživanja izračunati su
normirani koeficijenti važnosti pojedinih sastavnica kao parametar objektivizacije te je
predložen jednostavan matematički izračun za poboljšanje objektivnosti konačne ocjene iz
Tjelesne i zdravstvene kulture. Prema predloženom modelu u konačnoj ocjeni najveći udio
imaju odgojne značajke (30%), zatim motorička znanja (25%) i motorička dostignuća (24%),
dok je najmanji udio antropoloških značajki (21%). Izračunati su i udjeli pojedinih sastavnica
najvažnije komponente odgojnih značajki, među kojima prema mišljenju učitelja najveći udio
ima ponašanje (16%), dok teorijske spoznaje i razina zdravstveno-higijenskih navika imaju
najmanji značaj (12%). Implementacija rezultata istraživanja u praksi doprinijela bi
objektivnijem i pravednijem ocjenjivanju u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture.

Keywords

objektivnost, ocjena, Tjelesna i zdravstvena kultura

Hrčak ID:

77331

URI

https://hrcak.srce.hr/77331

Article data in other languages: english german

Visits: 3.539 *