Skip to the main content

Other

Prilozi o serijskim publikacijama u Vjesniku bibliotekara Hrvatske 1(1950.)-49(2006.)

Tatijana Petrić


Full text: croatian pdf 211 Kb

versions

page 106-121

downloads: 296

cite


Abstract

Rad se bavi kvantitativnom i kvalitativnom analizom priloga o serijskim publikacijama objavljenim u časopisu Vjesnik bibliotekara Hrvatske od godišta 1(1950). do 49(2006).
Istraživanje je imalo za cilj ispitati koliko se pisalo o problemima vezanim uza serijske publikacije i o kojim temama se pisalo te kolika je uloga Vjesnika kao posrednika u rješavanju problematike obrade i poslovanja sa serijskim publikacijama.
Radi velikoga raspona godišta Vjesnika, u svrhu lakše analize i prikaza rezultata, vrijeme u kojem je objavljivan časopis podijeljeno je u tri razdoblja. Metodom analize sadržaja priloga (članaka i prikaza), utvrđene su osnovne zastupljene teme. Pri sadržajnoj analizi članaka korištena je klasifikacija u kojoj su odabrane teme iz klasifikacijske sheme K. Järvelina i P. Vakkarija iz 1993. nadopunjene temama koje u svojim radovima navode J. Szilvassy i Thomas E. Nisonger. Tematske su cjeline prikaza oblikovane prema vrsti prikazivane građe.
Brojčani rezultati istraživanih priloga o serijskim publikacijama navode na zaključak da se o problematici vezanoj uza serijske publikacije malo pisalo. Analiza sadržaja priloga daje uvid u teme o kojima se pisalo i one koje su ostale neobrađene.

Keywords

periodičke publikacije; serijske publikacije; neomeđena građa; Vjesnik bibliotekara Hrvatske

Hrčak ID:

83017

URI

https://hrcak.srce.hr/83017

Publication date:

2.4.2010.

Article data in other languages: english

Visits: 908 *