Skip to the main content

Original scientific paper

Prostorne i vremenske promjene brojnosti i biomase oligotrihnih ciliata u Kaštelanskom zaljevu (srednji Jadran)

Natalia BOJANIĆ
Olja VIDJAK
Igor BRAUTOVIĆ


Full text: english pdf 463 Kb

page 93-109

downloads: 503

cite


Abstract

Zajednica nelorikatnih ciliata (NLC) je istraživana u Kaštelanskom zaljevu od siječnja 1998. do studenog 1999. godine. Uzorci su sakupljeni na četiri postaje različitog trofičkog stanja. Istraživana je brojnost, sadržaj ugljika i veličinske kategorije oligotrihnih cilijata. Najviša je brojnost NLC zabilježena u proljeće s prosječnim vrijednostima od 400 do 608 jed.l-1, dok je drugi godišnji maksimum, u jesensko-zimskom razdoblju, slabijeg intenziteta. U eutrofiziranom su dijelu Kaštelanskog zaljeva povoljni uvjeti za razmnožavanje NLC zabilježeni u ljetnom razdoblju s najvišom prosječnom gustoćom od 1430±1348 jed.l-1 (kolovoz 1998.). Veličinska se struktura populacija ovih organizama mijenjala i duž trofičkog gradijenta. Organizmi biovolumena manjeg od 104 μm3 su korisni za razlikovanje trofičkih uvjeta u morskom ekosustavu. Eutrofikacija povoljno djeluje na zastupljenost ove veličinske kategorije organizama, a sezonska sukcesija veličinskih kategorija NLC postaje nepravilna. Osim toga eutrofikacija utječe i na povećanje biomase NLC, te na njene sezonske promjene. Pro-sječne su vrijednosti biomase na istraživanim postajama kolebale u granicama od 0.012±0.014 do 3.925±5.094 μgC l-1. Visoke vrijednosti brojnosti i biomase NLC u Kaštelanskom zaljevu ukazuju na iznimnu važnost ovih organizama u sekundarnoj proizvodnji ovog područja.

Keywords

Oligotrihni cilijati, brojnost, biomasa, veličinske kategorije, Jadransko more

Hrčak ID:

8494

URI

https://hrcak.srce.hr/8494

Article data in other languages: english

Visits: 1.167 *