hrcak mascot   Srce   HID

Acta Adriatica : International Journal of Marine Sciences

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 0001-5113 (Tisak)
ISSN 1846-0453 (Online)
UDK: 615.222
CODEN: ACPHEE
https://doi.org/10.32582/aa
Kontakt: Institut za oceanografiju i ribarstvo, Šetalište Ivana Meštrovića 63, Split, Hrvatska
Tel.: 385 +21-408-033
Fax: 385 +21-358-650

E-mail: marusic@izor.hr
E-mail: dijana@izor.hr
Email:
Izdavač: Institut za oceanografiju i ribarstvo
  Šetalište Ivana Meštrovića, 63, 21000 Split
  http://www.izor.hr/
Upute za autore (20 KB)

Acta Adriatica je znanstvena publikacija sa međunarodnom recenzijom, duge tradicije koju Institut neprekidno izdaje od 1932. godine. Časopis je s vremenom stekao reputaciju, posebice u zemljama Mediterana, a u njemu objavljuju radove iz tematike istraživanja mora i brojni inozemni znanstvenici. Radovi se tiskaju na engleskom jeziku, te sadrže naslov i sažetak na hrvatskom jeziku. Časopis izlazi polugodišnje i distribuira se putem razmjene s znanstvenim institucijama diljem Hrvatske i svijeta.

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, svi radovi, jednostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1932

Učestalost izlaženja (godišnje): 2

Područja pokrivanja: Fizika; Geologija; Kemija; Biologija; Geofizika;

Uključen u Hrčak: 20. 12. 2005.

Nastavak od: Acta Adriatica

Prava korištenja: Acta Adriatica je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.

(Moguće ograničenje: Korisnici ne smiju koristiti materijale za komercijalne svrhe. Moguće ograničenje: Korisnici ne smiju mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal).Arhiva

2021  
  Vol. 62   No. 1
2020  
  Vol. 61   No. 2
  Vol. 61   No. 1
2019  
  Vol. 60   No. 2
  Vol. 60   No. 1
2018  
  Vol. 59   No. 2
  Vol. 59   No. 1
2017  
  Vol. 58   No. 3
  Vol. 58   No. 2
  Vol. 58   No. 1
2016  
  Vol. 57   No. 2
  Vol. 57   No. 1
2015  
  Vol. 56   No. 2
  Vol. 56   No. 1
2014  
  Vol. 55   No. 2
  Vol. 55   No. 1
2013  
  Vol. 54   No. 2
  Vol. 54   No. 1
2012  
  Vol. 53   No. 3
  Vol. 53   No. 2
  Vol. 53   No. 1
2011  
  Vol. 52   No. 2
  Vol. 52   No. 1
2010  
  Vol. 51   No. 2
  Vol. 51   No. 1
2009  
  Vol. 50   No. 2
  Vol. 50   No. 1
2008  
  Vol. 49   No. 2
  Vol. 49   No. 3
  Vol. 49   No. 1
2007  
  Vol. 48   No. 2
  Vol. 48   No. 1
2006  
  Vol. 47   No. 2
  Vol. 47   No. Supplement
  Vol. 47   No. 1
2005  
  Vol. 46   No. 2
  Vol. 46   No. 1
2004  
  Vol. 45   No. 2
Posjeta: 464.393 *