Skip to the main content

Original scientific paper

Sociokulturni činitelji rodne ravnopravnosti u hrvatskim obiteljima

Dejana Bouillet orcid id orcid.org/0000-0002-0486-3378 ; Institute for Social Research in Zagreb


Full text: croatian pdf 213 Kb

page 439-459

downloads: 901

cite


Abstract

U radu se prezentiraju rezultati istraživanja provedenoga u sklopu znanstvenoistraž
ivačkog projekta Mladi i europski integracijski procesi u Institutu za
društvena istraživanja u Zagrebu (voditeljica dr. sc. Vlasta Ilišin). Istraživanje je
usmjereno na utvrđivanje sociokulturnih činitelja rodne ravnopravnosti u hrvatskim
obiteljima, s ciljem spoznavanja sociokulturnih okolnosti koje mogu pridonijeti postizanju
više razine rodne ravnopravnosti u hrvatskom društvu. Uzorak istraživanja
sastojao se od 3.000 reprezentativno izabranih hrvatskih građanki i građana u dobi
od 15 i više godina. Podaci su prikupljeni početkom 2004. godine. Rezultati ukazuju
da u svojim stavovima većina ispitanika podržava tradicionalnu ulogu žene. Ti
stavovi statistički značajno ovise o sociokulturnim obilježjima ispitanika. Rodnu ravnopravnost
izrazitije zastupaju djevojke/žene mlađe dobi, s višim stupnjem obrazovanja,
potom zaposlene osobe urbanoga rezidencijalnog statusa te manje religiozni
ispitanici koji ne žive u bračnoj zajednici. Rezultate ovog istraživanja autorica uspoređ
uje sa srodnim istraživanjima u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu
(Vrijednosni sustav mladih i društvene promjene u Hrvatskoj) i Centru za istraživanje
tržišta (Planiranje obitelji i uloga žene u obitelji), te zaključuje da je znatnije promjene
u stavovima o rodnoj ravnopravnosti moguće očekivati tek onda kada se
značajno promjene brojni društveni uvjeti koji danas manje ili više posredno podrž
avaju rodnu neravnopravnost. Autorica se posebno zalaže za osiguravanje kvalitetnije
mogućnosti usaglašavanja poslovnih i obiteljskih obveza muškaraca i žena, i
to otvaranjem raznovrsnih uslužnih centara za skrb o djeci i obitelji, te poticanjem
očeva da značajnije participiraju u korištenju roditeljskog dopusta.

Keywords

rodna ravnopravnost, stavovi, sociokulturna obilježja, obitelj, Hrvatska

Hrčak ID:

93835

URI

https://hrcak.srce.hr/93835

Article data in other languages: english french

Visits: 2.486 *