Skip to the main content

Original scientific paper

Entomofauna sastojina submerznih makrofita u umjetnim ujezerenjima (Park prirode Papuk)

Maria ŠPOLJAR orcid id orcid.org/0000-0003-1006-8300 ; Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Denis ŠNELLER ; Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Marko MILIŠA ; Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Jasna LAJTNER ; Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Mirela SERTIĆ PERIĆ orcid id orcid.org/0000-0002-4744-7884 ; Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Ines RADANOVIĆ orcid id orcid.org/0000-0003-3239-0536 ; Faculty of Science, University of Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 518 Kb

page 7-20

downloads: 637

cite


Abstract

U provedenom istraživanju razmatrana je raznolikost, abundancija i
funkcionalne hranidbene skupine akvatičke entomofaune u submerznim sastojinama umjetnih ujezerenja potoka Jankovac (Park prirode Papuk). Glavni ciljevi ovog istraživanja bili su analizirati: (i)fizičko-kemijske čimbenike i izvore hrane; (ii) abundanciju i raznolikost te (iii) funkcionalne hranidbene skupine entomofaune. Između ujezerenja nisu utvrđene značajne razlike abiotičkih niti biotičkih čimbenika, izuzev veće abundancije aktivnih filtratora
u litoralnoj zoni s makrofitima u ujezerenju 1 (R1M) u odnosu na ujezerenje 2 (R2M). Ostali istraživani čimbenici uglavnom su ukazivali na značajne sezonske razlike. Ukupno je utvrđeno 19 svojti, od kojih je 14 svojti bilo prisutno na postaji R1M, a upola manje na postaji R2M. Najveća abundancija postignuta je zimi na postaji R1M (544 jed. m-2) dok je na postaji R2M maksimum abundancije postignut u proljeće (472 jed. m-2). Ephemeroptera
(R1M 66 %, R2M 76 %) s dominantnom svojtom Cloeon sp. i Diptera (23 % u R1M i R2M) s dominacijom jedinki iz skupine Tanitarsini najviše su pridonijeli ukupnoj abundanciji. Između funkcionalnih hranidbenih skupina detritovori su postigli najveći udio (81 %) u ukupnoj abundanciji. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da su izvori hrane i interakcije unutar vodenih biocenoza bile glavne odrednice u strukturiranju entomofaune odnosno makrozoobentosa u sastojinama submerznih makrofita.

Keywords

Litoralna zona; Ephemeroptera; Cloeon; Diptera; funkcionalne hranidbene skupine

Hrčak ID:

95187

URI

https://hrcak.srce.hr/95187

Publication date:

19.11.2012.

Article data in other languages: english

Visits: 1.380 *