Skip to the main content

Review article

DIJAGNOSTICIRANJE UZROKA DEGRADACIJE ŠUPLJIH OPEČNIH BLOKOVA UGRAĐENIH U STROPNU ARMIRANOBETONSKU KONSTRUKCIJU

Samo Lubej orcid id orcid.org/0000-0001-6983-4757 ; University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Maribor, Slovenia
Boris Lutar ; University of Maribor, Faculty of Civil Engineering, Maribor, Slovenia


Full text: croatian pdf 1.817 Kb

page 96-107

downloads: 630

cite


Abstract

U konstrukciji montažnih stropova od šupljih opečnih blokova, koji su element ispune između nosivih armiranobetonskih greda, u razdoblju od četiri godine poslije njihove izgradnje došlo je do znatnih oštećenja. Oštećenja stropova manifestirala su se odlamanjem dijelova šupljih opečnih blokova, što je ugrožavalo sigurnost ljudi. Uporabom optičkog mikroskopa i elektronskog mikroskopa, kao i kemijske mikroanalize EDS (Energy Dispersive System), analizirana je oštećena keramika te je utvrđena prisutnost iskristalizirane soli. EDS analizom utvrđena je prisutnost kemijskih elemenata (Al i S), koji uz utvrđenu morfologiju kristala ukazuju na mogućnost prisutnosti minerala etringita (Al2O33CaSO4 x 32H2O). Numeričkom analizom uz primjenu metode konačnih elemenata, uporabom računalnog programa COSMOS Design STAR 3.0 od SRAC (Structural Research and analisis Corporation USA), procijenjen je utjecaj temperaturnih opterećenja na koncetraciju naprezanja na vrhu mikropukotina i na njihovo širenje. U numeričkoj analizi eksperimentalno su uzeta u obzir određena fizikalno-mehanička svojstva materijala. Analizirani su primjeri šupljih opečnih blokova s prisutnošću bijelih kristala i bez njih. Prikazan je raspored faktora sigurnosti po modelu u odnosu na Mises-ovu hipotezu razaranja. Rezultati eksperimentalnih i numeričkih istraživanja pokazali su da kemijska degradacija šupljih opečnih blokova, u kombinaciji s temperaturnim opterećenjem koje nastaje zbog promjena klimatskog režima, može uzrokovati takva oštećenja te da je time ugrožena i sigurnost konstrukcije.

Keywords

šuplji opečni blokovi; mikrostruktura; zakašnjelo stvaranje entringita (DEF); mehanička svojstva; toplotna analiza

Hrčak ID:

104339

URI

https://hrcak.srce.hr/104339

Publication date:

1.7.2013.

Visits: 1.113 *