Skip to the main content

Original scientific paper

Zapažanja pacijenata u stomatološkoj ambulanti

Zvonko Kaić ; Department of Dental Morphology, Faculty of Dentistry, University of Zagreb,Croatia
Miljenko Magdić ; Department of Dental Morphology, Faculty of Dentistry, University of Zagreb,Croatia


Full text: english pdf 6.604 Kb

versions

page 7-14

downloads: 813

cite


Abstract

U radu se nastojalo ispitati mišljenje pacijenata o osoblju, organizaciji rada i opremljenosti stomatološke ambulante. Zapažanja 98 pacijenata ispitivana su pomoću pitanja otvorenog tipa, koja su predstavljala dio šireg anketnog upitnika. Pacijenti percipiraju situaciju, te imaju svoju viziju jedne dobre stomatološke ambulante i odnosa u njoj. Dobiveni podaci se odnose na kvalitetu rada, na osobine karakteristike liječnika stomatologa, na osobne karakteristike ostalog medicinskog osoblja, na podatke o opremi ambulante, te o organizaciji rada. Ljudski faktor (kvaliitet rada, osobne karakteristike liječnika i medicinskog osoblja, kao razlog nezadovoljstva se pojavljuje u 62,9% karakteristika, a objektivne okolnosti (organizacija rada i opremljenost ambulante) u 37,1%. Ljudski faktor (javlja se u 47 različitih karakteristika, 78,3%) je mnogo važniji od objektivnih okolnosti (13 karakteristika 21,6%) u procjeni koje tamo radi. Pacijenti u stomatološkoj ambulanti vrlo pažljivo prate ponašanje liječniika stomatologa, sestre i administratora. Unapređenjem međubitnosti karakteristika jedne stomatološke ambulante i zdravstvenog osoblja ljudskih odnosa se bitno može poboljšati zadovoljstvo korisnika liječnika.

Keywords

zapažanja pacijenata; stomatološka ambulanta

Hrčak ID:

105423

URI

https://hrcak.srce.hr/105423

Publication date:

15.3.1984.

Article data in other languages: english

Visits: 1.396 *