Skip to the main content

Original scientific paper

SUĆIDAR U SPLITU ARHEOLOŠKA I ONOMASTIČKA ISTRAŽIVANJA

Tomislav Marasović ; Sveučilište u Splitu
Marina Marasović-Alujević ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu


Full text: croatian pdf 3.707 Kb

page 27-47

downloads: 419

cite

Full text: italian pdf 3.707 Kb

page 27-47

downloads: 1.019

cite


Abstract

Iznose se rezultati istraživanja poduzetih sredinom
XX. stoljeća kojima su otkriveni ostaci
predromaničke crkve sv. Izidora na predjelu Sućidar
u Splitu. Po imenu crkve nastao je sanktorem
o kojem se raspravlja s onomastičkog i hagiografskog
gledišta.
Arheološkim je istraživanjem utvrđen samo
južni, te djelomično zapadni zid crkve i apsida, a
pronađeno je i nekoliko arhitektonskih dijelova i
ulomaka liturgijskog namještaja.
Temeljem tih nalaza izrađeni su nacrti izvornog
izgleda koji pokazuju crkvu sv. Izidora kao
jednobrodnu građevinu s polukružnom apsidom,
s unutrašnjošću raščlanjenom s po četiri plitke
niše na uzdužnim zidovima i s dvodijelnom podjelom
bačvastog svoda.
Po pronađenom ulomku zabata oltarne ograde,
crkva se datira u drugu polovicu IX. stoljeća.
Naglom izgradnjom Splita sedamdesetih godina
ostaci crkve, na žalost, sasvim su nestali.

Keywords

Hrčak ID:

109684

URI

https://hrcak.srce.hr/109684

Publication date:

15.8.2008.

Article data in other languages: italian

Visits: 2.192 *