Skip to the main content

Original scientific paper

TIPIČNA ŽRTVA OBITELJSKOG NASILJA U RH – SOCIODEMOGRAFSKI PROFIL

Maja Mamula ; Centar za seksualna prava, Zagreb, Hrvatska
Ivana Dijanić Plašć ; Dom za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja „Duga-Zagreb“, Zagreb


Full text: croatian pdf 210 Kb

page 111-127

downloads: 1.496

cite


Abstract

Nasilje u obitelji u posljednjih je petnaest godina prepoznato kao relevan-tan društveni problem u Hrvatskoj, što je rezultiralo nizom značajnih promjena u društvu: od promjene zakonodavstva, osiguravanja skloništa i savjetovališta za žrt-ve, provođenja istraživanja, pokretanja medijskih kampanja, razvoja prevencijskih programa za djecu i mlade do senzibilizacije javnosti. Međutim i dalje postoji niz pitanja i nepoznanica koje je nužno svladati da bi se žrtvama pružila odgovarajuća pomoć i podrška, kao i da bi se nastavilo raditi na što učinkovitijem suzbijanju na-silja u obitelji.
Istraživanja pokazuju da postoji pozitivna povezanost između nasilnog ponašanja kod odrasle osobe i odrastanja u nasilnoj obitelji, odnosno zlostavljanja u djetinj-stvu. Prema postojećim statistikama o prisutnosti prijavljenog nasilja i nasilničkog ponašanja u obiteljima u RH od strane partnera uočava se značajan porast u odnosu na vrijeme prije rata. Proživljena trauma predstavlja velik problem za cjelokupno društvo. Ženska soba u suradnji s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH 2010. godine provela je istraživanje „Zaštita prava i pružanje podrške žrtvama/ svjedocima nasilja u obitelji“ s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja i potreba za zašt-itom žrtava/svjedoka nasilja u obitelji. Cilj je ovog rada dati opis tipične žrtve obi-teljskog nasilja temeljen na dobivenim podacima iz spomenutog istraživanja. Za potrebe istraživanja konstruiran je upitnik koji se sastojao od 52 pitanja (sociodemo-grafski podaci, iskustvo nasilja u djetinjstvu, u odrasloj dobi, trenutno iskustvo, pomoć za žrtve, prijava nasilja, nasilnik, iskustvo s nadležnim institucijama, poslije-dice nasilja). Podaci su prikupljeni za 183 sudionice žrtve obiteljskog nasilja iz cije-le Hrvatske, a koje su se u trenutku provedbe istraživanja nalazile na smještaju u skloništima za žrtve nasilja u obitelji ili su dolazile u savjetovališta namijenjena žrt-vama. Rezultati upućuju na to da tipična žrtva obiteljskog nasilja može biti bilo koja ženska osoba sociodemografskih obilježja karakterističnih za prosječnu ženu mlađe srednje dobi u RH. Slijedom dobivenih rezultata, potrebno je i nadalje usavršavati interdisciplinarni pristup u radu na problematici obiteljskog nasilja u svrhu njegova suzbijanja, pružanja odgovarajuće pomoći i podrške žrtvama nasilja, kao i zaštite njihova mentalnog zdravlja.

Keywords

nasilje u obitelji, žrtva, profil

Hrčak ID:

131220

URI

https://hrcak.srce.hr/131220

Article data in other languages: english german

Visits: 3.685 *