Skip to the main content

Professional paper

https://doi.org/10.15255/KUI.2013.039

Dinamička simulacija rada šaržnog polimerizacijskog reaktora i parametarska analiza homopolimerizacije stirena

I. Šoljić Jerbić ; Department of Petroleum Refining and Petrochemistry Faculty of Chemical Engineering and Technology University of Zagreb, Zagreb, Croatia
S. Kuzmić ; Department of Petroleum Refining and Petrochemistry Faculty of Chemical Engineering and Technology University of Zagreb, Zagreb, Croatia
A. Jukić ; Department of Petroleum Refining and Petrochemistry Faculty of Chemical Engineering and Technology University of Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 1.569 Kb

page 151-167

downloads: 588

cite


Abstract

Provedena je dinamička simulacija rada šaržnog polimerizacijskog reaktora za proces homopolimerizacije stirena u otopini ksilena iniciranog uz monofunkcijski i difunkcijski peroksidni inicijator. Monofunkcijski inicijator ima
široku industrijsku primjenu, dok je difunkcijski u preliminarnim istraživanjima pokazao određene prednosti kao što su proizvodnja polimera homogenije strukture uz postizanje visokih ili čak potpunih konverzija monomera. Također, vrijeme reakcije može se znatno smanjiti bez potrebe za preinakom reaktorskog sustava. Računalna simulacija provedena je primjenom programskog sustava za simuliranje procesa ChemCAD, točnije njegova modula CC-Polymer, razvijenog isključivo za analizu i projektiranje radikalskih i stupnjevitih polimerizacijskih sustava. Na temelju kompleksnih kinetičkih modela program omogućava predviđanje osnovnih strukturnih svojstava polimera – raspodjele (disperznosti) i prosjeka molekulskih masa, koji izravno određuju kvalitetu i primjenu gotovih proizvoda. Ovisnosti konverzije monomera i strukturnih značajki polimera o vremenu polimerizacije izračunate računalnom simulacijom uspoređene su s eksperimentalno dobivenim rezultatima. Dobivene su istovjetne tendencije i razmjerno dobro slaganje za završetak polimerizacije pri većini ispitanih uvjeta. Provedena je i parametarska analiza za homopolimerizacijski sustav iniciran diperoksidnim inicijatorom. Ispitan je utjecaj koncentracije monomera, koncentracije inicijatora, temperature i vremena reakcije na konverziju monomera, brojčani i maseni prosjek molarnih masa te disperznost.

Keywords

Stiren; polimerizacija u otopini; difunkcijski peroksidni inicijator; kotlasti polimerizacijski reaktor; dinamička simulacija; parametarska analiza

Hrčak ID:

136282

URI

https://hrcak.srce.hr/136282

Publication date:

13.3.2015.

Article data in other languages: english

Visits: 1.514 *