Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske

logo Kemija u industriji : Časopis kemičara i kemijskih inženjera Hrvatske

Ciljevi i područje: KEMIJA U INDUSTRIJI (KUI) je znanstveno-stručni časopis koji objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja kemije i kemijskog inženjerstva. Osobito njeguje hrvatsku kemijsku i kemijsko-inženjersku nomenklaturu i terminologiju. Kriteriji za objavljivanje radova uključuju originalnost, kvalitetu i jasnoću stila. Međunarodna kratica časopisa: Kem. Ind.
KUI je službeno glasilo Hrvatskoga društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI) i Hrvatskoga kemijskog društva (HKD). Časopis se od osnutka do danas profilirao kao vrijedan časopis struke, a uz znanstvene i stručne radove, objavljuje i mišljenja i komentare, prikaze i priopćenja iz prakse te priloge u raznim rubrikama (za više detalja pogledati Upute autorima).
Baze podataka: Časopis "Kemija u industriji" indeksiran je u sljedećim bazama podataka: Analytical Abstracts, Cabell's Directory, Chemical Abstracts Plus (CAPlus), Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, Chemischer Informationsdienst, CrossRef – DOI depositor, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), EBSCO Host – Academic Search Complete, EBSCO Host – Academic Search Premier, EBSCO Host – Academic Search Elite, EBSCO Host – Academic Search Ultimate, EBSCO Host – Academic Search Alumni Edition, EuroPub, Google Scholar, Hrčak - portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, J-Gate, Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (Nordic list), Referativnyi Zhurnal, Theoretical Chemical Engineering Abstracts, SHERPA/RoMEO, Web of Science™ Core Collection – Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULRICHSWEB – Global Serials Directory i nizu drugih baza podataka.
2022 JOURNAL IMPACT FACTOR (JIF 2022): 0.7
Izdavanje časopisa sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Glavni i odgovorni urednici: Prof. dr. sc. Šime Ukić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Izv. prof. dr. sc. Dajana Kučić Grgić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Tajnik izdavačke djelatnosti, grafički i tehnički urednik: Zdenko Blažeković, dipl. ing., HDKI
Urednički odbor: Elvis Ahmetović (Bosna i Hercegovina), Vesna Antoska Knights (Makedonija), Danijela Ašperger, Damir Barbir, Matija Cvetnić, Vlatka Filipović Marijić, Tatjana Gazivoda Kraljević, Ana Jurinjak Tušek, Zvonimir Katančić, Mihone Kerolli Mustafa (Kosovo), Maja Molnar, Vesna Ocelić Bulatović, Maja Pagnacco (Srbija), Aleksandra Sander, Danijela Skroza, Anita Šalić, Robert Vianello i Nives Vladislavić
Izdavački savjet: Jurislav Babić, Blaženka Ćiško Anić, Matko Erceg, Zvonimir Janović, Ante Jukić, Kruno Kovačević, Ernest Meštrović, Srećko Tomas, Ines Topalović Piteša, Dražen Vikić-Topić, Nenad Zečević, Bruno Zelić i Petar Žuvela.

 • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, jednostruko slijepa, trostruka i više
 • Prva godina izlaženja: 1952.
 • Učestalost izlaženja: 12
 • Područja pokrivanja: Kemijsko inženjerstvo, Kemija
 • Uključen u Hrčak: 20.12.2005.
 • Prava korištenja: "Kemija u industriji" je časopis najviše razine otvorenog pristupa. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način sukladno licenciji Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY). Autor(i) zadržavaju autorsko pravo i pravo na objavljivanje bez ograničenja.
  CC BY (Creative Commons Attribution) najotvoreniji je oblik licencije sukladno definiciji Creative Commons. Prikladan je za neprofitne organizacije koja pružaju alate za dijeljenje i upotrebu kreativnih radova i istraživanja. Licencija CC BY preporuča se za maksimalno širenje i upotrebu licenciranih materijala. Svi sadržaji u "Kemiji u industriji" dostupni su pod licencijom CC BY, što znači da korisnici imaju pravo korištenja i prerađivanja materijala pod uvjetom navođenja pune referencije izvora. Autorsko pravo se zadržava. Autor(i) zadržavaju autorska prava bez ograničenja.
  CC BY je prikladna licencija za javno financirana istraživanja; maksimizira potencijal za gospodarske i znanstvene utjecaje i štiti prava autora.
  Časopis od autora ne naplaćuje troškove zaprimanja niti objavljivanja radova (APC). Politika samoarhiviranja Sherpa/ROMEO plava razina od 2013.
  Svi objavljeni radovi dani su na korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna.
Arhiva

Posjeta: 3.071.354 *