Skip to the main content

Original scientific paper

POVEZANOST EYSENCKOVIH DIMENZIJA LIČNOSTI I DIMENZIJA EMOCIONALNE KONTROLE S TJELESNIM SIMPTOMIMA

Igor KARDUM
Jasna HUDEK-KNEŽEVIĆ
Barbara KALEBIĆ


Full text: croatian pdf 145 Kb

versions

page 989-1010

downloads: 991

cite


Abstract

Na uzorku od 338 ispitanika ispitana je povezanost
Eysenckovih dimenzija li~nosti i dimenzija emocionalne
kontrole s razli~itim grupama tjelesnih simptoma. Dimenzije
emocionalne kontrole mjerene su prilago|enim upitnikom
emocionalne kontrole (Roger i Najarian, 1989.), koji sadr`i tri
dimenzije: ruminiranje, kontrolu i emocionalnu inhibiciju.
Tjelesni simptomi mjereni su Pennebakerovim inventarom
limbi~ke iscrpljenosti (PILL; Pennebaker, 1982.), koji mjeri dvije
grupe tjelesnih simptoma – respiratorne i nerespiratorne. Po{lo
se od pretpostavke da tjelesni simptomi nisu samo rezultat
samostalnoga djelovanja dimenzija li~nosti, odnosno
dimenzija emocionalne kontrole, nego djelomi~no i rezultat
interakcije dvaju skupova dimenzija, tj. osobina li~nosti i
mehanizama emocionalne kontrole. Rezultati hijerarhijskih
regresijskih analiza pokazuju da od Eysenckovih dimenzija
li~nosti samo neuroticizam ima samostalne pozitivne efekte, i
to na sve tjelesne simptome, dok od dimenzija emocionalne
kontrole samo kontrola samostalno predicira manju izra`enost
simptoma respiratornih infekcija. Me|utim, kontrola i
ruminiranje u interakciji s neuroticizmom i psihoticizmom
imaju zna~ajne efekte i na respiratorne i na nerespiratorne
simptome, dok interakcija ekstraverzije i kontrole zna~ajno
predicira samo nerespiratorne simptome. Dobiveni su rezultati
obja{njeni nekim fiziolo{kim mehanizmima kojima psiholo{ki
procesi djeluju na pojavu tjelesnih simptoma.

Keywords

Hrčak ID:

16247

URI

https://hrcak.srce.hr/16247

Publication date:

31.12.2004.

Article data in other languages: english german

Visits: 2.291 *