Skip to the main content

Professional paper

PONAŠANJE I ZNANJE HRVATSKIH POMORACA I STUDENATA POMORSTVA O SPOLNO PRENOSIVIM BOLESTIMA

Rosanda MULIĆ
Darko ROPAC
Ira GJENERO-MARGAN
Melita MULIĆ


Full text: croatian pdf 119 Kb

versions

page 1143-1158

downloads: 1.092

cite


Abstract

Cilj je ovoga rada bio ispitati stavove i znanje hrvatskih
pomoraca i studenata pomorstva o spolno prenosivim bolestima.
Za ispitivanje je upotrijebljen anonimni anketni upitnik. Ukupno
su ispitane 482 osobe (37,8% ~asnika, 27,4% studenata
pomorstva i 34,8% ostalih ~lanova posade). Skupine su
uspore|ivane s obzirom na obrazovanje i `ivotnu dob. Rezultati
pokazuju da je od spolno prenosivih bolesti najmanje jednom u
`ivotu bolovalo najvi{e ispitanika u skupni "ostali ~lanovi posade"
(54,8%), zatim pomorskih ~asnika (23,1%), a najmanje je bilo
bolesnih studenata (4,5%). Spremnost na stupanje u seksualni
odnos, iako imaju stalnu partnericu, pokazuju najvi{e ostali
~lanovi posade (82,1%), zatim ~asnici (70,3%) te studenti (53%).
Razlike su statisti~ki zna~ajne. Najvi{e znanja o spolno
prenosivim bolestima pokazuju studenti, zatim pomorski ~asnici,
a onda ostali ~lanovi posade. Na epidemiolo{ke posljedice
ovakva znanja i pona{anja upozorava ~injenica da 15%
oboljelih od AIDS-a u Hrvatskoj ~ine pomorci te da me|u njima
nema ~asnika. Stoga dr`imo da treba organizirati dopunsku
edukaciju pomoraca, poglavito onih ni`ega obrazovnog nivoa,
glede spolno prenosivih bolesti.

Keywords

Hrčak ID:

16254

URI

https://hrcak.srce.hr/16254

Publication date:

31.12.2004.

Article data in other languages: english german

Visits: 2.270 *