Skip to the main content

Original scientific paper

PREVAJANJE IN ADAPTIRANJE SRPSKOHRVAŠKEGA ASIMETRIČNEGA DESETERCA V SLOVENŠČINO

Aleksandar Bjelčevič ; Faculty of Arts, Ljubljana, Slovenia


Full text: slovenian pdf 967 Kb

page 127-137

downloads: 282

cite


Abstract

Slovensko prevajanje srbskohrvaških pesmi, napisanih v asimetričnem
desetercu, se začnejo s prevodom Hasanaginice 1832. Nadaljnji prevodi sledijo od
sredine 40-ih let naprej. Vsi prevodi so narejeni v trohejskem desetercu. Analiziral
sem štiri prevode: Hasanaginica 1832, Marko Kraljevič i Musa kesedžija 1852,
Kraljević Marko ukida svabarinu 1858, Zidanje Ravanice 1889. Primerjal sem, kako
se v prevodih obnašajo te tendence in konstante srbohrvaškega deseterca: 1)
tendenca k naglašanju parnih in raznaglašanju neparnih zlogovnih položajev do
šestega zloga; 2) trohejsko fraziranje; 3) cezura kot 100 % meja med akcentnimi
enotami; 4) zevgma med 3. in 4. zlogom in med 9. in 10. zlogom. 5) Prva in druga
tendenca velja za korpus kot celoto, korpus pa ima šest različnih tipov, ki ne sledijo tema dvema praviloma (Stefanović 1992). Slovenski trohejski deseterec je drugačen, nekako ravno nasproten (nasprotja so tu in v prejšnjem odstavku označena s kurzivo): 1) naglašanje parnih in raznaglašanje neparnih položajev je izrazito; 2) trohejsko fraziranje je rahlo šibkejše; 3) cezure ni; 4) ukinjena je prva zevgma. 5) Slovenski trohejski deseterec je enoten.

Keywords

primerjalna verzologija, silabotonični verz, silabični verz, trohejsko fraziranje, cezura, zevgma

Hrčak ID:

171498

URI

https://hrcak.srce.hr/171498

Visits: 528 *