Skip to the main content

Review article

https://doi.org/10.32728/tab.15.2018.28

Hrvatski jezik kao strani unutar slavističkoga, evropskog i svjetskog konteksta

Vesna Požgaj Hadži


Full text: croatian pdf 310 Kb

page 466-484

downloads: 696

cite


Abstract

Rad pokušava odgovoriti na pitanje kakvo je stanje jezikoslovne
kroatistike i hrvatskoga jezika u svijetu danas, nakon 20-ak godina
od samostalnosti Hrvatske. Jezikoslovna kroatistika nije doživjela
„zamah i procvat“ koji se očekivao 1990-ih godina; karakterizira je
hermetičnost i nekomunikacija s inoslavistikama u Hrvatskoj i u
inozemstvu, kao i politizacija nekih jezičnih pitanja. Predstavljaju se
lektorati hrvatskoga jezika, književnosti i kulture (HJKK) na
inozemnim sveučilištima, posebice njihova reorganizacija 1990-ih.
Uzimajući u obzir vlastita iskustva i rezultate ankete s lektorima
HJKK, problematizira se neophodnost osnivanja krovne institucije
koja bi brinula o hrvatskom kao stranom/drugom jeziku i kojoj bi
jedan od prvih zadataka trebao biti profesionalizacija lektorskoga
zanimanja. Zaključuje se da dugoročna nacionalna strategija
promicanja HJKK na inozemnim sveučilištima ne postoji, kao ni
sustavna koncepcija jezične politike hrvatskoga kao
prvog/stranog/drugog jezika.

Keywords

hrvatski jezik kao strani, lektorati hrvtskoga jezika, književnosti i kulture, kroatistika, slavistika, jezična politika

Hrčak ID:

205065

URI

https://hrcak.srce.hr/205065

Visits: 992 *