Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 04.09.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 26.09.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Proslov (str. 1-2)

Daniel Mikulaco
Uvodnik


Hrvatski standardni jezik i narativne prakse među Hrvatima u Vojvodini (str. 20-34)

Marina Balažev
Prethodno priopćenje


Kroatistika i slavistika (str. 35-44)

Stjepan Damjanović
Izlaganje sa skupa


Istrorumunjski nazivi koji se tiču stabla i ploda masline (str. 45-61)

Goran Filipi
Izlaganje sa skupa


Kontrastivna analiza vremenskih prijedloga s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom jeziku (str. 79-85)

Silvija Graljuk
Izvorni znanstveni članak


Neke sintaktičke značajke u novelama Marka Uvodića Splićanina (str. 86-99)

Dunja Jutronić
Prethodno priopćenje


Il viaggio in Italia degli Illirici croati (str. 100-112)

Maria Rita Leto
Izvorni znanstveni članak


Neke moliškohrvatske glasovne promjene pod utjecajem abruceškomoliškoga dijalekta (str. 113-147)

Maslina Ljubičić, Vinko Kovačić
Izvorni znanstveni članak


Kodifikacija hrvatskoga jezika u međunarodnome kontekstu (str. 113-147)

Tihomil Maštrović
Pregledni rad


Slični korijeni ornitonima i njihova pragmatična uporaba u odabranim slavenskim jezicima (str. 210-234)

Neda Pintarić, Eva Tibenská, Ewa Komorowska
Izvorni znanstveni članak


Što dodaci prehrani poručuju vašemu zdravlju (tekstne značajke dodataka prehrani) (str. 248-265)

Dunja Vranešević
Izvorni znanstveni članak


Pamćenje i bilježenje – autobiografski narativni diskurs Andrije Torkvata Brlića (str. 269-284)

Estela Banov
Izvorni znanstveni članak


Iskustvo anarhije u pjesničkom stvaralaštvu Josipa Severa i Vladimira Majakovskog (str. 285-301)

Božidar Cvenček
Izvorni znanstveni članak


Što Zagorkine žene ubojice svjedoče o Lombrosu (str. 302-316)

Vladan Čutura
Pregledni rad


Fenomen pučkoga pjesništva otoka Paga i njegova uloga u zajednici (str. 317-331)

Emina Dabo Hunjak
Izvorni znanstveni članak


Distopijsko tematiziranje budućnosti: od Zamjatina do Mlakića i Popovića (str. 332-348)

Irena Malenica, Zdenka Matek Šmit
Izvorni znanstveni članak


Modeli suvremene hrvatske kratke proze (str. 349-379)

Daniel Mikulaco
Izvorni znanstveni članak


Ekofeminizam i suvremeni hrvatski roman: o ženi, identitetu i prostoru (str. 391-407)

Ana Penjak
Izvorni znanstveni članak


Lutkarska postmoderna (str. 421-432)

Teodora Vigato
Prethodno priopćenje


Pristup drami i položaj drame u suvremenome srednjoškolskom književnom odgoju (str. 451-465)

Marina Jozinović, Marko Ljubešić
Prethodno priopćenje


Posjeta: 29.345 *