Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.15644/asc52/4/1

Percepcija okruženja za učenje studenata dentalne medicine u Hrvatskoj, Indiji i Nepalu

Manu Batra ; Public Health Dentistry, Surendera Dental College & Research Institute, Sri Ganganagar, India
Ana Ivanišević Malčić orcid id orcid.org/0000-0002-1380-0029 ; Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatia
Aasim Farooq Shah ; Department of Public Health Dentistry, Government College and Hospital, Shireen Bagh, Srinagar, Jammu and Kashmir, India
Reshu Agrawal Sagtani orcid id orcid.org/0000-0002-0312-2690 ; Department of Community Health Sciences, Patan Academy of Health Sciences, Lagankhel, Lalitpur, Nepal
Ivana Medvedec Mikić ; Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Split, Croatia
Petra Tariba Knežević ; Department of Prosthodontics, Faculty of Medicine, University of Rijeka, Croatia
Silvana Jukić Krmek orcid id orcid.org/0000-0002-2305-4082 ; Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatia
Davor Illeš ; Department of Prosthodontics, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 366 Kb

page 275-285

downloads: 244

cite

Full text: english pdf 366 Kb

page 275-285

downloads: 611

cite


Abstract

Cilj: Željela se procijeniti percepcija studenata dentalne medicine iz različitih okolina za učenje u Hrvatskoj, Indiji i Nepalu. Postupci: Istraživanje je provedeno tijekom akademske godine 2016./17. Ukupno je sudjelovalo 849 studenata dentalne medicine – 188 iz Hrvatske, 373 iz Indije i 288 iz Nepala. Oni koji nisu ispunili upitnik nisu uzeti u obzir. Primijenjen je Upitnik za studente dentalne medicine o okolini za učenje (engl. Dental Student Learning Environment Survey – DSLES) koji se sastojao od 55 pitanja svrstanih u 7 kategorija. Njima su se mjerile percepcije fleksibilnosti, interakcija među studentima, emocionalno ozračje, potpora, stečeno iskustvo, organizacija i širina interesa. U statističkoj analizi podataka korišten je Kolmogorov-Smirnovljev test. Kruskal-Wallisova neparametrijska ANOVA također je upotrijebljena u testiranju razlika između zemalja. Post hoc analiza obavljena je s pomoću Ranksovih tablica i medijanskoga testa. Rezultati: Odgovorilo je 26,9 % studenata. Značajne razlike između zemalja nađene su za sve varijable DSLES upitnika (Kruskal-Wallis, p < 0,01). Medijanski test također je pokazao značajne razlike za sve varijable DSLES-a (p < 0,01). Kategorije s najvišim srednjim vrijednostima ocjena su interakcije među studentima u Indiji i Nepalu te emocionalno ozračje
u Hrvatskoj. Zaključak: Studenti u Hrvatskoj ocijenili su svoj fakultet samo ocjenama odličan i dobar, a njihovi kolege u Indiji i Nepalu bili su kritičniji. Unatoč različitim okolnostima u trima zemljama, fleksibilnost je identificirana kao područje slabosti u svim tim sustavima
obrazovanja.

Keywords

kurikul, dentalna edukacija, diplomska, studenti dentalne medicine, učenje, ankete i upitnici

Hrčak ID:

213446

URI

https://hrcak.srce.hr/213446

Article data in other languages: english

Visits: 1.707 *